Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

 1. AAB Koaličná zmluva či zákon? : právna úprava a realita politicko-administratívnych vzťahov na Slovensku. / Miroslav Beblavý... [et al.]
  Prešov : Michal Vaško, 2011
 2. AAB V rukách politických strán : referendum na Slovensku 1993-2010. / Erik Láštic
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 3. AAB Parlamentná demokracia : parlamenty vo svete a na Slovensku. / Darina Malová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2004
 4. AAB Slovensko ako nový členský štát Európskej únie : výzva z periférie?. / Darina Malová ... [et al.]
  Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2005
 5. ABC Exercising access rights in Slovakia / Erik Láštic
  In: The unaccountable state of surveillance : exercising access rights in Europe. - ISBN 978-3-319-47571-4. - Cham : Springer, 2017. - S. 297-323 [1,89 AH]
 6. ABD Prehľad vybraných nástrojov intervencie s cieľom boja proti korupcii v SR (1998-2007) / Miroslav Beblavý ... [et al.]
  In: Jedenásť statočných: prípadové štúdie protikorupčných nástrojov na Slovensku. - ISBN 978-80-89244-30-0. - Bratislava : Transparency international Slovensko, 2008. - S. 32-55
 7. ABD Informačné nástroje zákon o slobodnom prístupe k informáciám ako protikorupčný nástroj / Erik Láštic
  In: Jedenásť statočných: prípadové štúdie protikorupčných nástrojov na Slovensku. - ISBN 978-80-89244-30-0. - Bratislava : Transparency international Slovensko, 2008. - S. 192-214
 8. ABD Budovanie demokratického ústavného systému Španielsko 1977-1978 a Slovensko 1992-2001 / Erik Láštic
  In: Španielsko a Slovensko - dve cesty k demokracii. - ISBN 80-88982-58-8. - Bratislava : Stimul, 2002. - S. 59-81
 9. ABD Can´t have it both ways? administrative capacity of New Member States in European affairs / Erik Láštic
  In: From listening to action? New Member States in the European Union. - ISBN 978-80-89493-00-5. - Bratislava : Devin, 2010. - S. 145-166
 10. ABD Referendum absencia dohody o priamej demokracii / Erik Láštic
  In: Spoločnosť a politika na Slovensku. - ISBN 80-223-2077-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - S. 154-180
 11. ADD Get the balance right institutional change in Slovakia during EU accession and membership / Erik Láštic
  In: Sociológia. - Roč. 38, č. 6 (2006), s. 533-545
 12. ADD Päť rokov po vstupe nové členské štáty a ich pôsobenie v EÚ / Erik Láštic
  In: Sociológia. - Roč. 42, č. 1 (2010), s. 33-53
 13. ADE Constitutional law Slovakia / Erik Láštic
  In: European review of public law. - Roč. 23, č. 3 (2011), s. 921-932
 14. ADE Constitutional law Slovakia / Erik Láštic
  In: European review of public law. - Roč. 17, č. 3 (2005), s. 1231-1246
 15. ADE Constitutional law Slovakia / Erik Láštic
  In: European review of public law. - Roč. 18, č. 3 (2006), s. 1085-1098
 16. ADE The gradual amending of the Slovak constitution combating the ambigious rules in 1992-2001 / Darina Malová, Erik Láštic
  In: Central European Political Science Review. - Roč. 2, č. 4 (2001), s. 103-127
 17. ADE Constitutional law Slovakia / Erik Láštic
  In: European review of public law. - Roč. 25, č. 3 (2013), s. 1311-1322
 18. ADE Constitutional law: Slovakia parliamentary opposition in Slovakia, 1994-2012 / Erik Láštic
  In: European review of public law. - Roč. 24, č. 3 (2012), s. 1097-1107
 19. ADE Constitutional law Slovakia / Erik Láštic
  In: European review of public law. - Roč. 19, č. 3 (2007), s. 815-825
 20. ADE Constitutional law Slovakia / Erik Láštic
  In: European review of public law. - Roč. 20 č. 3 (2008), s. 1167-1178
 21. ADE Constitutional law Slovakia / Erik Láštic, Samuel Spáč
  In: European review of public law. - Roč. 26, č. 3 (2014), s. 1201-1212
 22. ADE Constitutional law Slovakia / Erik Láštic
  In: European review of public law. - Roč. 27, č. 3 (2015), s. 1220-1223
 23. ADE Constitutional law Slovakia / Erik Láštic
  In: European review of public law. - Roč. 22, č. 3 (2010), s. 769-779
 24. ADE Constitutional law Slovakia / Erik Láštic
  In: European review of public law. - Roč. 21, č. 3 (2009), s. 1241-1251
 25. AEC Legislative and executive power during EU accession and beyond the case of Slovakia / Erik Láštic
  In: Deepening and widening in an enlarged Europe : the impact of the Eastern enlargement. - Budapest : Research centre of the Hungarian academy of sciences, 2006. - S. 367-380
 26. AEC Into the labyrinth the rewards for high public office in Slovakia / Katarína Staroňová, Erik Láštic
  In: Rewards for high public office in Europe and North America. - ISBN 978-0-415-78105-3. - London : Routledge, 2012. - S. 248-268
 27. AEC If it works, fine, if not, so what? Initiatives in Slovakia / Erik Láštic
  In: Citizens´ initiatives in Europe : procedures and consequences of agenda-setting by citizens. - ISBN 978-0-230-31969-1. - Houndmills : Palgrave Macmillan, 2012. - S. 152-171
 28. AEC Referendum experience in Slovakia a long and winding road / Erik Láštic
  In: Direct democracy in Europe : developments and prospects. - ISBN 978-3-531-15512-8. - Wiesbaden : VS Verlag, 2007. - S. 189-198
 29. AEC Der Beitritt und die neuen Mitgliedstaaten Slovak Republic / Erik Láštic
  In: Die Verträge zur EU-Osterweiterung. - ISBN 978-3-8305-0894-6. - Berlin : Berliner Wissenschafts- Verlag, 2007. - S. 617-630
 30. AED Parties, parliament and cabinet delegation chain in Slovakia 1994-2008 / Erik Láštic
  In: Politologica actualis, roč. 1: Aktuálne otázky, problémy a súvislosti medzinárodnej a slovenskej politiky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3026-8. - Bratislava : UK, 2011. - S. 35-59 [online]
 31. AED Ekonomické nástroje rozpočtové pravidlá územnej samosprávy / Erik Láštic
  In: Jedenásť statočných: prípadové štúdie protikorupčných nástrojov na Slovensku. - ISBN 978-80-89244-30-0. - Bratislava : Transparency international Slovensko, 2008. - S. 109-128
 32. AFC Slovakia - restricted direct democracy in local politics / Erik Láštic
  In: Local direct democracy in Europe. - ISBN 978-3-531-18250-6. - Marburg : Verlag für Sozialwissenschaften, 2011. - S. 236-244
 33. AFC Legislative and executive power after EU accession in Slovakia two years evaluated / Erik Láštic
  In: Post-communist public administration : restoring professionalism and accountability. - ISBN 978-80-89013-30-2. - Bratislava : NISPAcee, 2007. - S. 67-78
 34. AFC Democratic innovations in the European Union the case of the European citizens initiative / Zuzana Gabrižová ... [et al.]
  In: Social responsibility in 21st century [elektronický zdroj]. - ISBN 978-961-93138-1-7. - Ljubljana : Vega, 2011. - S. 95-111 [CD-ROM]
 35. AFD Inštitút referenda v ústavnom systéme Slovenskej republiky / Erik Láštic
  In: Demokracia a právny štát v kontexte rozvoja politickej vedy. - ISBN 80-968372-5-7. - Bratislava : Fridrich Ebert Stiftung, 2001. - S. 77-94
 36. AFD Referendum v politickom systéme SR zlyhanie občanov / Erik Láštic
  In: Sociálne a politické inovácie : európsky pohľad na Slovensko [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3138-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 83-95 [online]
 37. AFD Open government? free access to information in Slovakia / Erik Láštic
  In: Corruption and anti-corruption measures in Central and Eastern Europe. - ISBN 978-80-89013-47-0. - Bratislava : NISPAcee, 2009. - S. 121-133
 38. AFD Parties and government in Slovakia a fatal attraction? / Erik Láštic
  In: Party government in Slovakia. - ISBN 80-88935-64-4. - Bratislava : IVO, 2004. - S. 101-112
 39. AFG The third legislator? the relationship between the Slovak constitutional court and the Slovak parliament / Erik Láštic, Max Steuer
  In: Populista korszellem?. - ISBN 978-963-774-4. - Győr : Széchenyi István Egyetem, 2017. - S. 86-87
 40. BAA Legal systems of the world : a political, social, and cultural encyclopedia. Vol. IV. S-Z. / Kolektív autorov ; ed. Herbert M. Kritzer
  Santa Barbara : ABC-CLIO, 2002
 41. BAA Corruption risks in the Visegrad countries : Visegrad integrity system study. / Dávid Jancsics ... [et al.]
  Budapest : Transparency international Hungary, 2012
 42. BCI Územná samospráva [elektronický dokument] : . / Erik Láštic
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 43. BDE Higher education in Slovakia a complicated restoration of liberal rules / Darina Malová, Erik Láštic
  In: East European constitutional review. - Roč. 9, č. 3 (2000), s. 100-104
 44. BDF Znovunastolenie rovnováhy? / Erik Láštic
  In: Zahraničná politika. - Roč. 10, č. 6 (2006), s. 3-4
 45. BDF Teória a prax Úradu pre štátnu službu / Katarína Staroňová, Erik Láštic
  In: Public Policy News. - Roč. 8, č. 1-2 (2012), s. 15-18
 46. BDF S vylúčením verejnosti a menšiny / Erik Láštic
  In: Zahraničná politika. - Roč. 12, č. 2 (2008), s. 21-22
 47. BED Vzťahy vlády a parlamentu v kontexte pristúpenia a členstva Slovenska v EÚ / Erik Láštic
  In: Kvalita riadenia v novom európskom administratívnom priestore. - ISBN 80-89244-07-6. - Bratislava : Adin, 2006. - S. 58-70
 48. BED Politické strany / Erik Láštic
  In: Národný systém integrity spravovania na Slovensku: hodnotiaca správa. - ISBN 978-80-89540-07-5. - Prešov : ADIN, 2012. - S. 124-133
 49. BED Volebné orgány / Erik Láštic
  In: Národný systém integrity spravovania na Slovensku: hodnotiaca správa. - ISBN 978-80-89540-07-5. - Prešov : ADIN, 2012. - S. 116-123
 50. BED Súdnictvo / Erik Láštic
  In: Národný systém integrity spravovania na Slovensku: hodnotiaca správa. - ISBN 978-80-89540-07-5. - Prešov : ADIN, 2012. - S. 93-104
 51. BED Národná rada SR / Erik Láštic
  In: Národný systém integrity spravovania na Slovensku: hodnotiaca správa. - ISBN 978-80-89540-07-5. - Prešov : ADIN, 2012. - S. 55-64
 52. BEE Executive and legislative relations during the Slovak accession into the EU with a focus on the separation of powers / Erik Láštic
  In: Transformation of the role of the judiciary within a European integrated context. - ISBN 1-904673-59-7. - London : Esperia, 2006. - S. 47-59
 53. BEF Slovakia in the EU / Erik Láštic
  In: Yearbook of foreign policy of the Slovak Republic 2006. - ISBN 978-80-969186-8-3. - Bratislava : Reseach center of the Slovak foreign policy association, 2007. - S. 9-18
 54. BFA Surveillance in New Europe the case of Slovakia / Erik Láštic
  In: Booklet of abstracts. - Barcelona : SSN, 2016. - S. 33
 55. EDI Fiala, Petr - Pitrová, Markéta (eds.): Evropská referenda / Erik Láštic
  In: Středoevropské politické studie [elektronický zdroj]. - Roč. 7, č. 4 (2005), s. 487-488
 56. EDJ Voľby do VÚC v r. 2009 / Erik Láštic
  In: Fórum. - Roč. 20, č. 9 (2009), s. 5
 57. FAI Nedotknuteľní? : politika sudcovských kariér na Slovensku v rokoch 1993-2015. / ed. Erik Láštic, Samuel Spáč
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017
 58. GHG Referendum v politickom systéme SR [elektronický dokument] : identifikácia problémov a návrhy riešení. / Erik Láštic
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 59. GHG Najvyšší kontrolný úrad SR: kontrola fondov EÚ a podnikov s majetkovou účasťou štátu : prípadová štúdia. / Erik Láštic
  [Bratislava] : [SGI], 2013
 60. GHG Electronic toll system in Slovakia as surveillance practice / Erik Láštic
  [New York] : [SSRN], 2015
 61. GHG Opposition's labour's lost? : minority rights in Slovakia, 1994-2012. / Erik Láštic
  [New York] : [SSRN], 2012
 62. GHG Office as an opportunity [elektronický zdroj] : presidents in Slovakia 1993-2013. / Erik Láštic
  [New York] : [SSRN], 2015