Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

 1. ADD On the path to sentience - post-digital narratives in "Westworld" / Ivan Lacko
  In: World literature studies. - Roč. 9, č. 3 (2017), s. 29-40
 2. ADE Nebojme sa Virginie Woolfovej / Ivan Lacko
  In: Cizí jazyky. - Roč. 54, č. 3 (2011), s. 95-98
 3. ADE The political wonderland of the theatre / Ivan Lacko
  In: Hradec Králové journal of anglophone studies. - Roč. 1, č. 2 (2014), s. 27-33
 4. ADE The jungle of translation from English into Slovak a central European perspective / Ivan Lacko
  In: Circuit [elektronický zdroj]. - Č. 135 (2017), nestr. [3 s.] [online]
 5. ADF Imaginative communities the role, practice and outreach of community-based theatre / Ivan Lacko
  In: Ars aeterna. - Roč. 6, č. 2 (2014), s. 21-27
 6. ADF Out of the blue and into the sewer the drip painting of Jackson Pollock and the devised theatre of Stoka / Ivan Lacko
  In: Ars aeterna. - Roč. 5, č. 1 (2013), s. 92-103
 7. ADM Towards freedom and social awareness hopeful narratives and performatives in American theatre and literature / Ivan Lacko
  In: Ars aeterna. - Roč. 9, č. 1 (2017), s. 7-13
 8. AEC Challenging the Angel dramatic defamiliarization in Angels in America / Ivan Lacko
  In: American and British studies annual, vol. 3. - ISBN 978-80-7395-339-3. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2010. - S. 118-126
 9. AEC (Re)dramatizing, (re)framing and (re)writing history in Suzan-Lori Parks’ The America play / Ivan Lacko
  In: Visegrad studies on Americas : past and present. - ISBN 978-83-7638-785-7. - Krakow : Księgarnia akademicka, 2016. - S. 129-137
 10. AEC Tracy Scott Wilson´s Buzzer and myth of post-racial America / Ivan Lacko
  In: American and British studies annual, vol. 6. - ISBN 978-80-7395-733-9. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2013. - S. 37-46
 11. AED The loss of "self" in Nathaniel Hawthorne´s fiction / Ivan Lacko
  In: Identity in intercultural communication : Slovak studies in English 3. - ISBN 978-80-8106-047-2. - Bratislava : ŠEVT, 2011. - S. 173-181
 12. AED Overcoming the obstacles when presenting the woman question / Ivan Lacko
  In: Perspectives on gender in North America [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8127-178-6. - Bratislava : STIMUL, 2017. - S. 9-15 [online]
 13. AED Of absence, darkness and death Ali Smith's Hotel World / Ivan Lacko
  In: Philologica 60 : eighty years of English studies at the Faculty of Arts. - ISBN 80-223-2001-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - S. 245-250
 14. AED Faster than the mind - the space between the personal vs. the political in Tony Kushner´s Angels in America / Ivan Lacko
  In: Philologica 65. - ISBN 978-80-223-2894-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 217-226
 15. AFC The power of theory David Mamet´s Oleanna / Ivan Lacko
  In: Theories and practices. - ISBN 978-80-7454-191-9. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2012. - S. 241-247
 16. AFC Freedom stuck in the throat Yussef El Guindi’s Back of the Throat through the prisms of an individual conflict and a polarized society / Ivan Lacko
  In: From theory to practice 2013 : proceedings of the fifth international conference on anglophone studies. - ISBN 978-80-7454-450-7. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2015. - S. 257-263
 17. AFC The manacles of freedom theories, practice and individuality of freedom in Nathaniel Hawthorne and Herman Melville / Ivan Lacko
  In: Theories and practice. - ISBN 978-80-7454-089-9. - Zlín : Univerzita T. Bati, 2011. - S. 187-193
 18. AFD Realism of the heart George Eliot and science / Ivan Lacko
  In: Slovak studies in English 1. - ISBN 80-89197-27-2. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005. - S. 292-297
 19. BCB Creative writing 1 : handbook for English language teachers. / Viera Eliašová ... [et al.]
  Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum Bratislavského kraja, 2005
 20. BCB This is the Muse speaking, don't hang up, you are through- : handbook for English language teachers. / Andrea Csillag ... [et al.]
  Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum mesta Bratislavy, 2003
 21. BDE Násilie a obscénnosť ohliadnutie za in-yer-face divadlom / Ivan Lacko
  In: A2. - Roč. 13, č. 2 (2017), s. 12
 22. BDF Prečo ľudia potrebujú rozprávať svoje príbehy divadelmná hra The guys od Anne Nelsonovej / Ivan Lacko
  In: OS. - Roč. 15, č. 4 (2011), s. 193-196
 23. BDF Čo je na tom smiešne? Aristofanova hra Vtáci takmer dva a pol tisícročia po premiére / Ivan Lacko
  In: Konkrétne o divadle. - Roč. 8, č. 1 (2014), s. 42-45
 24. BED Kto netransformuje, nech neje / Ivan Lacko
  In: Na stope slovám : príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry. - ISBN 978-80-89225-35-4. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2007. - S. 85-89
 25. BEF Twenty-first century teaching / Ivan Lacko ... [et al.]
  In: Are there still new ways in the art of ELT. - ISBN 80-889-0146-4. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2001. - S. 56-57
 26. BEF The smallest ones - telling a story through action ana movement / Ivan Lacko
  In: Play with English. - Bratislava : BELTS, 2001. - S. 40-47
 27. BFB I am the arm!– bizarre narratives and performatives as drivers of the action and philosophy in Twin peaks the return (2017) / Ivan Lacko
  In: The Grotesque, freakish and bizarre in Anglophone literatures and cultures : book of abstracts [elektronický zdroj]. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2017. - S. 8 [online]
 28. CAB A thorough collection, vol. I. : The millennium plays / Ivan Lacko
  Bratislava : ŠEVT, 2012
 29. CDF Solitaire.sk / Zuzana Ferenczová, Anton Medowits ; prekl. Ivan Lacko
  In: Konkrétne o divadle. - Roč. 1, č. - (2007/2008) s. 61-74
 30. CDF The stones of life / Peter Janků ; prekl. Ivan Lacko
  In: Konkrétne o divadle. - Roč. 5, č. 8 (2011), s. 84-97
 31. CED Losers / Gabriela Alexová ; prekl. Ivan Lacko
  In: Konkrétne o divadle: English annual 2012. - Bratislava : [s.n.], 2012. - S. 89-97
 32. DAI George Eliot´s feminist paradox : anti thetical feminism in the writing of George Eliot. / Ivan Lacko
  Bratislava : [s.n.], 2004
 33. EAJ Women´s memory : the experience of self-shaping in biographical interviews. / prekl. Ivan Lacko
  Bratislava : Iris, 2006
 34. EAJ Contemporary Slovak directors [[elektronický zdroj]] : . / Matúš Bachynec, Juliana Beňová ; prekl. Ivan Lacko
  Bratislava : Divadelný ústav, 2017
 35. EAJ Theatre.sk : Made in Slovakia. / prekl. Ivan Lacko
  Bratislava : Divadelný ústav, 2013
 36. EAJ ...Túžba živá po kráse = Desire alive for beauty... / prekl. Ivan Lacko
  Nitra : Divadelná Nitra, 2016
 37. EAJ Malé múzeum s veľkou zbierkou : (sprievodca múzeom Divadelného ústavu). / Vladislava Fekete ... [et al.] ; prekl. Ivan Lacko
  Bratislava : Divadelný ústav, 2015
 38. EAJ Nová dráma/New drama festival 10 years / prekl. Ivan Lacko
  Bratislava : Divadelný ústav, 2014
 39. EDI Keď na začiatku nevidieť koniec (ako vznikla inscenácia Komisia) / Ivan Lacko
  In: As if.... - ISBN 0-86355-450-4. - Bratislava : British council, 2000. - S. 41-42
 40. EDJ The missing person / Ivan Lacko
  In: As if... : drama-based lesson plans for English language traching. - ISBN 0-86355-450-4. - Bratislava : British council, 2000. - S. 41-42
 41. EDJ Sloboda v umení je schopnosť hýbať Mesiacom / Ivan Lacko
  In: Konkrétne o divadle. - Roč. 6, č. 10 (2012), s. 2
 42. EDJ O hercoch a ľuďoch divadlo pre všetkých v podaní minneapoliského súboru Ten thousand things / Ivan Lacko
  In: Konkrétne o divadle. - Roč. 7, č. 1 (2013), s. 44-47
 43. EDJ Na to sa nedá pozerať Oleanna Davida Mameta cez filter študentského diskurzu a stavu univerzitného vzdelávania na Slovensku / Ivan Lacko
  In: OS. - Roč. 15, č. 3 (2011), s. 177-180
 44. EDJ Slovenská otázka dnes / Ivan Lacko
  In: OS. - Roč. 15, č. 3 (2011), s. 142-144
 45. FAI Cross-cultural challenges in British and American studies [elektronický zdroj] : Slovak studies in English 4. / ed. Ivan Lacko, Lucia Otrísalová
  Bratislava : STIMUL, 2014
 46. FAI Na stope slovám : príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry. / zost. Viera Eliašová ... [et al.]
  Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2007
 47. GII Beating eggs with puss in boots / Ivan Lacko
  In: ELT news. - Č. 68 (2013), s. 18-19
 48. GII Divadlo je ako práca misionára / aut. interv. Ivan Lacko ; účast. interv. Pavol Liška
  In: Konkrétne o divadle. - Roč. 7, č. 6 (2013), s. 3-10
 49. GII On technology innovations, digitalisation and social security in the 21st century interview with Henning Meyer / aut. interv. Veronika Pizano, Ivan Lacko
  In: Communication today. - Roč. 7, č. 2 (2016), s. 108-115