Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

 1. AAB Slnko jaguára : náboženský svet Olmékov, Mayov a Aztékov. / Milan Kováč
  Bratislava : Chronos, 2002
 2. ABC Lo verdadero versus lo falso estrategias para evitar conflictos socio-políticos en las comunidades lacandonas en Chiapas / Milan Kováč
  In: Socio-political strategies among the Maya from the classic period to the present. - ISBN 978-1-4073-1254-5. - Oxford : Archaeopress, 2014. - S. 109-114 [1,045 AH]
 3. ABC Vida, muerte y renacimiento de un mascarón interpretación, conservacuión y revitalización de las decoraciones monumentales del Grupo H Norte de Uaxactún, Petén, Guatemala / Milan Kováč ... [et al.]
  In: Artistic expressions in Maya architecture: analysis and documentation techniques. - ISBN 978-1-4073-1340-5. - Oxford : Archaeopress, 2014. - S. 153-164 [1,26 AH]
 4. ABC El arte privado de una casa maya los grafitos de Tz´ibatnah, Petén, Guatemala / Milan Kováč
  In: Artistic expressions in Maya architecture: analysis and documentation techniques. - ISBN 978-1-4073-1340-5. - Oxford : Archaeopress, 2014. - S. 31-42 [2,09 AH]
 5. ABD Ostrá hora plná mora a iné príbehy ľudovej viery a mágie zo severu Bielych Karpát / Milan Kováč
  In: Hieron 3/1998. - ISBN 80-967860-5-9. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev SAV, 1999. - S. 144-182
 6. ABD Viera Mayov v súčasnosti príklady z Yucatánu, hôr Chiapasu a z Lacandónskeho pralesa / Milan Kováč
  In: Slnko zemetrasenia : spiritualita súčasných mexických Indiánov. - ISBN 978-80-89027-41-5. - Bratislava : Chronos, 2015. - S. 51-73
 7. ABD Mayské magické zaklínadlá / Milan Kováč
  In: Slnko zemetrasenia : spiritualita súčasných mexických Indiánov. - ISBN 978-80-89027-41-5. - Bratislava : Chronos, 2015. - S. 74-95
 8. ABD Recorrido y reconocimiento de los sitios alrededor de Uaxactun / Tomáš Drápela, Milan Kováč, Lenka Horáková
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun 6. Temporada 2014. - ISBN 978-80-89027-43-9. - Bratislava : SAHI, 2015. - S. 414-434
 9. ACB Lacandónci : poslední praví Mayovia. / Milan Kováč, Tatiana Podolinská
  Bratislava : Chronos, 2001
 10. ADE Ah xok, transformaciones de un dios acuático del tiburón olmeca a la sirena lacandona / Milan Kováč
  In: Contributions in new world archaeology. - Roč. 5 (2013), s. 151-164
 11. ADE "Mythos" versus "logos" strategies of rationalization at the boundaries of two worlds in the conceptions of supernatural beings in Slovak countryside / Tatiana Podolinská, Milan Kováč
  In: Dialogue and Universalism. - Roč. 12, č. 8-10 (2002), s. 85-99
 12. ADE Las relaciones entre Tikal y Uaxactún investigaciones actuales / Oswaldo Gómez, Milan Kováč
  In: Arqueología mexicana. - Roč. 23, č. 137 (2016), s. 38-45
 13. ADE Príbeh T´uba porovnávacia štúdia mayského astrálneho mýtu / Milan Kováč
  In: Český lid. - Roč. 92, č. 3 (2005), s. 273-296
 14. ADE El papel de Sihyaj K´ahk´ en Uaxactun y el Petén Central / Milan Kováč, Ramzy R. Barrois
  In: Contributions in new world archaeology. - Roč. 4 (2012), s. 113-126
 15. ADE The legacy of an Early Maya king text, imagery and ritual contexts of a late Preclassic cache from structure H-XVI Sub, Uaxactun / Milan Kováč, Eva Jobbová, Guido Krempel
  In: Mexicon. - Roč. 38, č. 1 (2016), s. 9-29
 16. ADE Astronomická rituálna funkcia mayského architektonického komplexu H Sever v Uaxactúne / Milan Kováč, Vladimír Karlovský
  In: Religio. - Roč. 19, č. 1 (2011), s. 27-48
 17. ADE Tajomstvo hôr v Bielych Karpatoch / Milan Kováč
  In: Národopisná revue. - Roč. 10, č. 1-2 (2000), s. 7-12
 18. ADE Posvätný priestor v náboženskom myslení starej Mezoameriky / Milan Kováč
  In: Religio. - Roč. 7, č. 1 (1999), s. 3-22
 19. ADE Antóniov lacandónsky panteón a starí Mayovia / Milan Kováč
  In: Religio. - Roč. 8, č. 2 (2000), s. 125-150
 20. ADE Antropológ ako sociálny inžinier / Milan Kováč
  In: Cargo. - Č. 2 (2001), s. 22-39
 21. ADF Bohovia, smiech a pamäť - mayské neoficiálne umenie z mesta Tz´ibatnah / Milan Kováč
  In: Axis mundi. - Roč. 6, č. 2 (2011), s. 3-10
 22. ADF Cigánsky Pán Boh / Milan Kováč
  In: OS. - Roč. 7, č. 4 (2003), s. 32-36
 23. ADF Mali Mayovia bohov? poznámky ku kontroverzii o povahe mayského náboženstva / Milan Kováč
  In: Axis mundi. - Roč. 11, č. 1 (2016), s. 2-24
 24. ADF Metodologické otázky komaparatívnej mytológie Jána Komorovského / Milan Kováč
  In: Axis mundi. - Roč. 7, č. 2 (2012), s. 12-17
 25. ADF Prírodné vedy a výskum starých Mayov / Miloš Gregor ... [et al.]
  In: Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Č. 52 (2012), s. 141-157
 26. ADF Klasifikačné modely a typológia reprezentácií bohov u súčasných Mayov - Lacandóncov (Chiapas, Mexiko) / Milan Kováč
  In: Ethnologia actualis slovaca. - Roč. 12, č. 1 (2012), s. 9-32
 27. ADF The Maya myth about two Suns / Milan Kováč
  In: Axis mundi. - Roč. 9, č. 1 (2014), s. 13-21
 28. ADF Náboženstvo mínojskej Kréty, jeho pôvod a paralely / Milan Kováč
  In: ENKI. - Roč. 1, č. 1 (1993), s. 46-71
 29. ADF Štruktúra opozícií v súčasnej ľudovej viere mexických Indiánov / Milan Kováč
  In: Slovenský národopis. - Roč. 46, č. 2 (1998), s. 163-178
 30. ADF Dcéry Luny rituálne postavenie ženy v spoločnosti Mayov - Lacandóncov / Tatiana Podolinská, Milan Kováč
  In: Slovenský národopis. - Roč. 48, č. 2 (2000), s. 167-184
 31. ADF Ekológia náboženstva lacandónskych Mayov / Milan Kováč
  In: Fénix. - Roč. 4, č. 2 (1999), s. 24-27
 32. ADF Ľudová kozmovízia v Bielych Karpatoch / Milan Kováč
  In: Slovenský národopis. - Roč. 47, č. 2-3 (1999), s. 173-181
 33. AED Volcanic Ash in ancient Maya ceramics. Mineralogical and petrographical characterization of Maya ceramics from Uaxactún, Guatemala / Miloš Gregor ... [et al.]
  In: Archaeology on three continents 2006-2011. - ISBN 978-80-89704-01-9. - Bratislava : SAHI, 2015. - S. 157-169
 34. AED New stucco masks from Uaxactun interpretation, conservation and documentation of extraordinary Preclassic Maya art / Milan Kováč ... [et al.]
  In: Archaeology on three continents 2006-2011. - ISBN 978-80-89704-01-9. - Bratislava : SAHI, 2015. - S. 125-142
 35. AED New Maya observatory identified in Uaxactún, Guatemala / Milan Kováč, Vladimír Karlovský
  In: Archaeology on three continents 2006-2011. - ISBN 978-80-89704-01-9. - Bratislava : SAHI, 2015. - S. 143-156
 36. AED Mexické Jezuliatka ako svätci / Milan Kováč
  In: Svätec a jeho funkcie v spoločnosti 2. - ISBN 80-89027-20-2. - Bratislava : Chronos, 2006. - S. 275-287
 37. AED Baby face hľadanie olméckeho slnečného boha / Milan Kováč
  In: Hieron 1. - ISBN 80-967138-8-4. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev SAV, 1996. - S. 45-64
 38. AED Od Söderbloma k Widengrenovi tradície a revolúcie uppsalskej religionistiky / Milan Kováč
  In: Hieron 2/1997. - ISBN 80-967860-2-4. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev SAV, 1998. - S. 32-42
 39. AED Makovicová bohyňa z Gazi / Pavol Hnila, Milan Kováč
  In: Hieron 3/1998. - ISBN 80-967860-5-9. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev SAV, 1999. - S. 39-64
 40. AED Dvojdomé univerzum Popol Vuh / Milan Kováč
  In: Hieron 3/1998. - ISBN 80-967860-5-9. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev SAV, 1999. - S. 113-132
 41. AED Religiozita Rómov a aktivity cirkví vo vzťahu k Rómom / Milan Kováč, Milan Jurík
  In: Čačipen pal o Roma. - ISBN 80-88935-41-5. - Bratislava : IVO, 2002. - S. 127-143
 42. AED Excavaciones en la Estructura H-VI, Grupo H Norte / Milan Kováč, Andrej Vaško
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun 6. Temporada 2014. - ISBN 978-80-89027-43-9. - Bratislava : SAHI, 2015. - S. 81-96
 43. AED Sintesis y conclusiones de la sexta temporada del Proyecto arqueológico regional SAHI-Uaxactun / Milan Kováč, Silvia Alvarado Najarro
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun 6. Temporada 2014. - ISBN 978-80-89027-43-9. - Bratislava : SAHI, 2015. - S. 616-623
 44. AED Druhá duchovná conquista a Lacandónci / Milan Kováč
  In: Slnko zemetrasenia : spiritualita súčasných mexických Indiánov. - ISBN 978-80-89027-41-5. - Bratislava : Chronos, 2015. - S. 31-50
 45. AED Pôvodné viery v postmoderných reinterpretáciách / Radoslav Hlúšek, Milan Kováč
  In: Slnko zemetrasenia : spiritualita súčasných mexických Indiánov. - ISBN 978-80-89027-41-5. - Bratislava : Chronos, 2015. - S. 243-264
 46. AED Mexický kult Ježiškov / Milan Kováč
  In: Slnko zemetrasenia : spiritualita súčasných mexických Indiánov. - ISBN 978-80-89027-41-5. - Bratislava : Chronos, 2015. - S. 148-161
 47. AED Recorrido en la zona de Jimbal / Milan Kováč, Tomáš Drápela, Lenka Horáková
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun 6. Temporada 2014. - ISBN 978-80-89027-43-9. - Bratislava : SAHI, 2015. - S. 402-413
 48. AED Excavaciones de la Pirámide radial H-HV en la Plaza Baja del Grupo H Norte / Milan Kováč, Jorge Méndez Quiňonez
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun 5. Temporada 2013. - ISBN 978-80-89704-00-2. - Bratislava : SAHI, 2014. - S. 86-105
 49. AED Recorridos en Uaxactun y las zonas adyacentes operación 17 / Milan Kováč ... [et al.]
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun 5. Temporada 2013. - ISBN 978-80-89704-00-2. - Bratislava : SAHI, 2014. - S. 496-538
 50. AED Analisis cerámico en Uaxactun y Bolontun temporada 2013 / Milan Kováč ... [et al.]
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun 5. Temporada 2013. - ISBN 978-80-89704-00-2. - Bratislava : SAHI, 2014. - S. 570-586
 51. AED Documentación y registro de los monumentos de Ch´anal/El Manantial / Carlos Pallán Gayol ... [et al.]
  In: Excavaciones en el Peten Noreste 3. Ch´anal y Tz´ibatnah. Temporadas 2013 y 2014. - ISBN 978-80-89704-02-6. - Bratislava : SAHI, 2014. - S. 5-27
 52. AED Registro complementario de los monumentos del sitio Ch´anal/Manantial / Milan Kováč
  In: Excavaciones en el Peten Noreste 3. Ch´anal y Tz´ibatnah. Temporadas 2013 y 2014. - ISBN 978-80-89704-02-6. - Bratislava : SAHI, 2014. - S. 28-35
 53. AED Excavaciones de las estelas 6, 13 y 18 de Ch´anal/Manantial contexto, registro epigráfico e iconográfico / Guido Krempel, Milan Kováč
  In: Excavaciones en el Peten Noreste 3. Ch´anal y Tz´ibatnah. Temporadas 2013 y 2014. - ISBN 978-80-89704-02-6. - Bratislava : SAHI, 2014. - S. 36-62
 54. AED Excavaciones de la estela 15 de Ch´anal/El Manantial y su registro epigráfico e iconográfico / Carlos Pallán Gayol, Milan Kováč
  In: Excavaciones en el Peten Noreste 3. Ch´anal y Tz´ibatnah. Temporadas 2013 y 2014. - ISBN 978-80-89704-02-6. - Bratislava : SAHI, 2014. - S. 65-92
 55. AED Recorrido y reconocimiento en Ch´anal/El Manantial y periféria / Tomáš Drápela ... [et al.]
  In: Excavaciones en el Peten Noreste 3. Ch´anal y Tz´ibatnah. Temporadas 2013 y 2014. - ISBN 978-80-89704-02-6. - Bratislava : SAHI, 2014. - S. 102-118
 56. AED Excavaciones en la Casa de las Pinturas en Tz´ibatnah / Milan Kováč
  In: Excavaciones en el Peten Noreste 3. Ch´anal y Tz´ibatnah. Temporadas 2013 y 2014. - ISBN 978-80-89704-02-6. - Bratislava : SAHI, 2014. - S. 130-132
 57. AED Recorrido, mantenimiento y registro de los saqueos en Tz´ibatnah / Tomáš Drápela, Milan Kováč
  In: Excavaciones en el Peten Noreste 3. Ch´anal y Tz´ibatnah. Temporadas 2013 y 2014. - ISBN 978-80-89704-02-6. - Bratislava : SAHI, 2014. - S. 150-162
 58. AED Registro iconográfico de la Casa de las Pinturas en Tz´ibatnah / Milan Kováč
  In: Excavaciones en el Peten Noreste 3. Ch´anal y Tz´ibatnah. Temporadas 2013 y 2014. - ISBN 978-80-89704-02-6. - Bratislava : SAHI, 2014. - S. 134-143
 59. AED Registro de nuevos monumentos del sitio Ch´anal / Milan Kováč, Héctor Xol Chok
  In: Excavaciones en el Peten Noreste 3. Ch´anal y Tz´ibatnah. Temporadas 2013 y 2014. - ISBN 978-80-89704-02-6. - Bratislava : SAHI, 2014. - S. 170-176
 60. AED Excavaciones de los monumentos en Ch´anal / Milan Kováč
  In: Excavaciones en el Peten Noreste 3. Ch´anal y Tz´ibatnah. Temporadas 2013 y 2014. - ISBN 978-80-89704-02-6. - Bratislava : SAHI, 2014. - S. 179-193
 61. AED "Šokra" - príbeh lacandónskej vodnej ženy / Milan Kováč
  In: Na prahu milénia. - ISBN 80-967945-4-X. - Bratislava : ARM 333, 2000. - S. 68-83
 62. AED Excavaciones en el Edificio H-XV (operación 11) / Milan Kováč
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun 2. Temporada 2010. - ISBN 978-80-970516-9-3. - Bratislava : SAHI, 2013. - S. 437-469
 63. AED Programa de mapeo (operación 6) / Matúš Riečan, Milan Kováč
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun 2. Temporada 2010. - ISBN 978-80-970516-9-3. - Bratislava : SAHI, 2013. - S. 636-644
 64. AED Programa de rescate y recorridos (operación 18) / Milan Kováč
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun 2. Temporada 2010. - ISBN 978-80-970516-9-3. - Bratislava : SAHI, 2013. - S. 646-671
 65. AED Excavaciones en la estructura H-XV (operación 11) / Milan Kováč
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun 3. Temporada 2011. - ISBN 978-80-970516-7-9. - Bratislava : SAHI, 2013. - S. 181-214
 66. AED Excavaciones en la Plaza Oeste del Grupo H Norte (operación 15G) / Milan Kováč
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun 3. Temporada 2011. - ISBN 978-80-970516-7-9. - Bratislava : SAHI, 2013. - S. 283-290
 67. AED Programa de rescate y recorridos recorrido y reconocimientos de Uaxactun y las zonas adyacentes (operación 17) / Milan Kováč, Tomáš Drápela
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun 3. Temporada 2011. - ISBN 978-80-970516-7-9. - Bratislava : SAHI, 2013. - S. 421-440
 68. AED Ľudová viera u slovenských Rómov / Milan Kováč
  In: Studia Academica Slovaca 33. - ISBN 80-88982-82-0. - Bratislava : Stimul, 2004. - S. 106-114
 69. AED Excavaciones de los monumentos de la Plaza Oeste, Grupo H Norte (operación 15G) / Milan Kováč, Carlos Pallán Gayol
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun 4. Temporada 2012. - ISBN 978-80-970516-8-6. - Bratislava : SAHI, 2013. - S. 79-136
 70. AED Programa de rescate y recorridos en Uaxactun y las zonas adyacentes (operación 17) / Milan Kováč ... [et al.]
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun 4. Temporada 2012. - ISBN 978-80-970516-8-6. - Bratislava : SAHI, 2013. - S. 203-248
 71. AED Resultados y contexto del fechamiento de las muestras de C14 de Uaxactun / Milan Kováč
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun 4. Temporada 2012. - ISBN 978-80-970516-8-6. - Bratislava : SAHI, 2013. - S. 315-328
 72. AED Excavaciones e iconografía de la estructura PM I Sub "La casa de las pinturas" (operación TZB 3) / Milan Kováč
  In: Excavaciones en el Peten Noreste 2. Tz´ibatnah y Ch´anal. Temporadas 2011 y 2012. - ISBN 978-80-970516-6-2. - Bratislava : SAHI, 2013. - S. 23-76
 73. AED Programa de recorridos de Tzibatnah y sus alrededores (operación TZB 10) / Milan Kováč, Tomáš Drápela
  In: Excavaciones en el Peten Noreste 2. Tz´ibatnah y Ch´anal. Temporadas 2011 y 2012. - ISBN 978-80-970516-6-2. - Bratislava : SAHI, 2013. - S. 162-179
 74. AED Excavaciones y registro de los monumentos del sitio TRSO 1/A2 (Ch´anal/ El Manantial). (operación MNT 1) / Milan Kováč
  In: Excavaciones en el Peten Noreste 2. Tz´ibatnah y Ch´anal. Temporadas 2011 y 2012. - ISBN 978-80-970516-6-2. - Bratislava : SAHI, 2013. - S. 190-218
 75. AED Recorrido y reconocimiento del sitio TRSO 1/A2 (Chanal/ El Manantial). (operación MNT 3A) / Tomáš Drápela, Milan Kováč
  In: Excavaciones en el Peten Noreste 2. Tz´ibatnah y Ch´anal. Temporadas 2011 y 2012. - ISBN 978-80-970516-6-2. - Bratislava : SAHI, 2013. - S. 250-256
 76. AED Programa de recorrido y reconocimiento de Tzibatnah. (operación TZB 10C) / Tomáš Drápela, Milan Kováč
  In: Excavaciones en el Peten Noreste 2. Tz´ibatnah y Ch´anal. Temporadas 2011 y 2012. - ISBN 978-80-970516-6-2. - Bratislava : SAHI, 2013. - S. 258-261
 77. AEE Archaeogeophysical measuring in the jungle of Guatemala - Projekt Uaxactún / Peter Milo ...[et al.]
  In: Archaeological prospection. - ISBN 978-605-396-155-0. - Izmir : [s.n.], 2011. - S. 120-122
 78. AEE Tlamatinime a ľudová zbožnosť u starých Aztékov / Milan Kováč
  In: Normativní a žité náboženství. - ISBN 80-210-2047-4. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - S. 44-55
 79. AEE Lacandónsky mýtus o dvoch Slnkách / Milan Kováč
  In: Stálá iberoamerikanistická konference. - ISBN 978-80-7395-059-0. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2007. - S. 7-12
 80. AEE Research of folk religiousness and religious identity in Slovakia / Zuzana Beňušková ... [et al.]
  In: Ethnology of religion. - ISBN 963-05-8179-5. - Budapest : Akadémiai kiadó, 2004. - S. 271-287
 81. AEF Bádanie o poverách na rázcestí / aut. dosl. Milan Kováč
  In: Zlatý baran. - ISBN 80-969131-2-3. - Brdárka : Radzim, 2004. - S. 181-186
 82. AEF Ritual drunkness and the religiouschange of Lacandons at present / Milan Kováč
  In: Religious change. - ISBN 978-80-89027-31-6. - Bratislava : Chronos, 2010. - S. 167-178
 83. AEF Diego de Landa a jeho dielo v historických súvislostiach / Milan Kováč
  In: Správa o veciach na Yucatáne, ktorú napísal brat Diego de Landa z rádu sv. Františka roku Pána 1566. - ISBN 978-80-970325-1-7. - Bratislava : SAHI, 2010. - S. 11-46
 84. AEF Hachakyumove premeny posledné mayské náboženstvo na prelome tisícročí / Milan Kováč
  In: Hieron 6-7/2001-2002. - ISBN 80-89058-11-6. - Bratislava : Lufema, 2003. - S. 83-89
 85. AEF Slnko pre spravodlivých posvätnosť prísahy a Božia sankcia medzi horehronskými Rómami z obce Telgárt / Milan Kováč
  In: Boh všetko vidí = O Del sa dikhel. - ISBN 80-89027-067. - Bratislava : Chronos, 2003. - S. 129-146 / 344-345
 86. AEF Lacandónsky totemizmus dnes / Milan Kováč
  In: Hieron 8-9/2003-2004. - ISBN 978-80-89027-21-7. - Bratislava : Chronos, 2007. - S. 51-69
 87. AEF Stability and patterns of change Lacandon Gods in transformation / Milan Kováč
  In: Ethnologia actualis slovaca 7. - Trnava : UCM, 2007. - S. 38-59
 88. AFC Tratando de comprender el Preclásico de Uaxactun excavaciones de SAHI y Universidad de Comenio de Bratislava desde el aňo 2009 / Milan Kováč
  In: Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala 2016. - ISBN 978-9929-48-005-6. - Guatemala : Asociación Tikal, 2017. - S. 509-513
 89. AFC Homo religiosus našich dní stereotypy v klasifikácii náboženskej viery / Milan Kováč, Tatiana Podolinská
  In: Etnické stereotypy z pohledu různých vědních oborů. - ISBN 80-85010-34-8. - Brno : Etnologický ústav AV ČR, 2001. - S. 92-100
 90. AFC Založenie mexického Tenochtitlánu mýtus a skutočnosť / Milan Kováč
  In: Historická Olomouc 12. - ISBN 80-244-0323-4. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - S. 175-189
 91. AFC Nuevas investigaciones arqueológicas en Uaxactun resultados preliminares de la primera temporada de campo 2009 del Proyecto arqiuológico Sahi-Uaxactun / Milan Kováč ... [et al.]
  In: 23 simposio de investigaciones arqueológicas en Guatemala, 2009. - ISBN 978-9929-40-037-5. - Guatemala : Museo nacional de arqueología y etnología, 2010. - S. 425-440
 92. AFC Rituálna strava a problém sacrum u súčasných Mayov- Lacandóncov z mexického Chiapasu / Milan Kováč
  In: Náboženství a jídlo. - ISBN 80-7194-800-4. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005. - S. 85-93
 93. AFC Lacandon paths to the underworld / Milan Kováč
  In: Contributions in new world archaeology. - Roč. 10, č. špec . (2016), s. 43-53
 94. AFC Categoria illud tempus in concepţia lui Eliade privind istoria religiilor / Milan Kováč
  In: Mircea Eliade in context European. - ISBN 978-80-904036-3-5. - Praha : [s.n.], 2008. - S. 22-27
 95. AFC Zástupná symbolika krvi u súčasných Mayov-Lacadóncov / Milan Kováč
  In: Náboženství a tělo. - ISBN 80-210-4115-3. - Brno : MU, 2006. - S. 221-232
 96. AFC El puento entre Chicanel y Tzakol Matzanel y su importancia cronológica en el grupo H Norte de Uaxactun / Silvia Alvarado Najarro, Milan Kovac
  In: 26 Simposio de investigaciones arqueológicas en Guatemala 2012, Tomo 1. - ISBN 978-9929-48-001-8. - Guatemala : Asociación Tikal, 2013. - S. 171-182
 97. AFC Nuevos hallazgos de mineralogía y petrografía de la cerámica de Uaxactun / Miloš Gregor ... [et al.]
  In: 26 Simposio de investigaciones arqueológicas en Guatemala 2012 Tomo 1. - ISBN 978-9929-48-001-8. - Guatemala : Asociación Tikal, 2013. - S. 183-193
 98. AFC Destino del mascarón gigante descubrimiento, conservación, restauración e interpretación de las decoraciones monumentales del Grupo H Norte de Uaxactun / Milan Kováč ... [et al.]
  In: 26 Simposio de investigaciones arqueológicas en Guatemala 2012, Tomo 2. - ISBN 978-9929-48-001-8. - Guatemala : Asociación Tikal, 2013. - S. 715-727
 99. AFC Grafitos de Tz´ibatnah el arte Maya extraoficial del Petén noreste / Milan Kováč
  In: 25 simposio de investigaciones arqueológicas en Guatemala. - ISBN 978-9929-40-037-5. - Guatemala : Ministerio de cultura y deportes, 2012. - S. 205-215
 100. AFC Resultados de la tercera temporada del proyecto Sahi-Uaxactun 2011 / Milan Kováč ... [et al.]
  In: 25 simposio de investigaciones arqueológicas en Guatemala. - ISBN 978-9929-40-037-5. - Guatemala : Ministerio de cultura y deportes, 2012. - S. 347-360
 101. AFC Investigaciones recientes en Uaxactun temporadas 2012 y 2013 del Proyecto Arqueológico Regional SAHI-Uaxactun / Milan Kováč ... [et al.]
  In: Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala 2013. - ISBN 978-9929-48-002-5. - Guatemala : Asociación Tikal, 2014. - S. 835-845
 102. AFC Resultados de la segunda temporada de campo 2011 en Tz´ibatnah, Petén / Milan Kováč ... [et al.]
  In: 25 simposio de investigaciones arqueológicas en Guatemala. - ISBN 978-9929-40-037-5. - Guatemala : Ministerio de cultura y deportes, 2012. - S. 147-155
 103. AFC Bolontun un sitio extraordinario en la periferia de Uaxactun / Kováč, Milan ... [et al.]
  In: Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala 2013. - ISBN 978-9929-48-002-5. - Guatemala : Asociación Tikal, 2014. - S. 903-914
 104. AFC Chʼanal, “el lugar de las gotas“ registro y desciframiento preliminar de nuevos monumentos en un sitio al norte de Petén / Milan Kováč ... [et al.]
  In: Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala 2013. - ISBN 978-9929-48-002-5. - Guatemala : Asociación Tikal, 2014. - S. 861-878
 105. AFC Hiatus en el fin de Preclásico y retorno de los reyes, Uaxactun, Guatemala / Milan Kováč
  In: Contributions in new world archaeology 3. - ISBN 978-83-7676-130-5. - Krakov : Poľská akadémia umení a vied, 2012. - S. 49-63
 106. AFC Hallazgos recientes en las cuevas alrededor de Uaxactun / Fátima Tec Pool, Milan Kováč
  In: 24 simposio de investigaciones arqueológicas en Guatemala (2). - ISBN 978-9929-40-037-5. - Guatemala : Ministerio de cultura y deportes, 2011. - S. 801-813
 107. AFC Tz´ibatnah-el nuevo sitio maya del norte de Petén / Milan Kováč ... [et al.]
  In: Simposio de investigaciones arqueológicas en Guatemala (1). - ISBN 978-9929-40-037-5. - Guatemala : Ministerio de cultura y deportes, 2011. - S. 439-448
 108. AFC Resultados preliminares de la segunda temporada de campo-2010 del proyecto arqueológico Sahi-Uaxactun / Milan Kováč ... [et al.]
  In: 24 simposio de investigaciones arqueológicas en Guatemala (1). - ISBN 978-9929-40-037-5. - Guatemala : Ministerio de cultura y deportes, 2011. - S. 179-186
 109. AFC Nuevos sitios Mayas en el Centro y Noreste Petén recorridos del equipo SAHI entre la frontera Norte del Parque Tikal hasta la frontera de México (2009-2015) / Tomáš Drápela ... [et al.]
  In: 29 Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala 2015, tomo 1. - ISBN 978-9929-48-004-9. - Guatemala : Asociación Tikal, 2016. - S. 357-370
 110. AFC Petnal, una ciudad desconocida al noreste de Uaxactun investigaciones preliminares / Milan Kováč ... [et al.]
  In: 29 Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala 2015, tomo 1. - ISBN 978-9929-48-004-9. - Guatemala : Asociación Tikal, 2016. - S. 273-284
 111. AFC El cetro de Uaxactun hallazgos arqueológicos recientes y el mensaje escrito en la parafernalia de un rey preclásico / Milan Kováč ... [et al.]
  In: 29 Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala 2015, tomo 1. - ISBN 978-9929-48-004-9. - Guatemala : Asociación Tikal, 2016. - S. 63-78
 112. AFC Voda v ľudovej viere obyvateľstva severu Bielych Karpát / Milan Kováč
  In: Kult a živly. - ISBN 80-86185-06-0. - Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 1999. - S. 159-169
 113. AFC Observatorio E-VII Sub de Uaxactun rereconsidorando su función en el pasado y propuesta de conservación en el futuro / Milan Kováč ... [et al.]
  In: 28 Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala 2014, tomo 1. - ISBN 978-9929-48-003-2. - Guatemala : Asociación Tikal, 2015. - S. 1033-1044
 114. AFC Reflexionando sobre el preclásico de Uaxactun resultados de la sexta temporada del Proyecto arqueológico regional SAHI - Uaxactun / Milan Kováč ... [et al.]
  In: 28 Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala 2014, tomo 1. - ISBN 978-9929-48-003-2. - Guatemala : Asociación Tikal, 2015. - S. 169-181
 115. AFC The study of religions in the Slovak Republic under the conditions of communism / Ján Komorovský, Milan Kováč
  In: The academic study of religion during the Cold War. - ISBN 0-8204-5151-7. - New York : Peter Lang, 2001. - S. 105-117
 116. AFD Život a smrť ceremoniálnych nádob u kmeňa Lacandóncov / Milan Kováč
  In: Kult a mágia v materiálnej kultúre. - ISBN 80-968040-3-0. - Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2004. - S. 95-99
 117. AFD Paralelné eschatológie Mayov-Lacandóncov / Milan Kováč
  In: Cesty na druhý svet : smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta. - ISBN 80-89027-15-6. - Bratislava : Chronos, 2005. - S. 134-147
 118. AFD Lacandónske misie včera a dnes / Milan Kováč
  In: Pohanstvo a kresťanstvo. - ISBN 80-89027-12-1. - Bratislava : Chronos, 2004. - S. 275-284
 119. AFG Lacandon journeys to the underworld / Milan Kováč
  In: Ends and beginnings. - Stockholm : Södertörn University, 2012. - S. 189
 120. AGI Správa o výsledkoch prieskumu religiozity študentov bratislavských vysokých škôl / Milan Kováč, Tatiana Krupová
  Bratislava : Odeskal press, 1993
 121. BAA Religions of the world 4 : a comprehensive encyclopedia of beliefs and practices : S-Z. / Kolektív autorov
  Santa Barbara : ABC-CLIO, 2002
 122. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia, 6. zv., His - Im. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2010
 123. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch, 5. zv. : Galb-Hir. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2007
 124. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 4. zv. : Eh-Gala. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2005
 125. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 3. zv. : Č - Eg. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2003
 126. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia, 7. zv., In - Kalg. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2013
 127. BAB Religionistika a náboženská výchova : terminologický a výkladový slovník. / Ján Komorovský ... [et al.]
  Bratislava : FR&G, 1997
 128. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 1. zv. : A-Belk. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 1999
 129. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 2. zv. : Bell-Czy. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2001
 130. BBB Excavaciones en el Grupo H Norte excavaciones en la Estructura H-XV (operación 5 sub E) / Milan Kováč
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun 1. - ISBN 978-80-970325-0-0. - Bratislava : SAHI, 2009. - S. 357-375 [1 AH]
 131. BBB Excavaciones en "La casa de las Pinturas" (operación 3) / Milan Kováč
  In: Excavaciones en el Peten Noreste - Tz´ibatnah I... - ISBN 978-80-970216-0-0. - Bratislava : SAHI, 2010. - S. 34-83
 132. BCI Teória mýtu [elektronický zdroj] : . / Milan Kováč
  Bratislava : STIMUL, 2010
 133. BCI Náboženstvá staroveku 3 [elektronický dokument] : antika. / Milan Kováč
  Bratislava : STIMUL, 2010
 134. BDE Ušľachtilý divoch alebo Rousseau v Lacandónskom pralese / Milan Kováč
  In: Sedmá generace. - Roč. 10, č. 4 (2001), s. 19-20
 135. BDF Dobytie Ameriky osudová zrážka dvoch cudzích svetov / Milan Kováč
  In: Historická revue. - Roč. 25, č. 4 (2014), s. 49-53
 136. BDF Prvý vrchol mayských dejín - svet pred Yax Ehb´ Xookom / Milan Kováč
  In: Historická revue. - Roč. 22, č. 12 (2011), s. 69-75
 137. BDF Rozlúštenie mayských hieroglyfov / Milan Kováč
  In: Historická revue. - Roč. 12, č. 8 (2001), s. 4-5
 138. BDF Kamenní svedkovia praveku tri najvýznamnejšie lokality skalných rytín v Európe / Milan Kováč
  In: Historická revue. - Roč. 12, č. 4 (2001), s. 2-3
 139. BDF Čo je to náboženstvo / Milan Kováč
  In: Anthropos. - Roč. 1, č. 3 (2004), s. 5-8
 140. BDF Uaxactún v čase prvých kráľov čo priniesol najnovší výskum slovebských archeológov objavili v Guatemale / Milan Kováč
  In: Historická revue. - Roč. 21, č. 10 (2010), s. 6-14
 141. BDF Tz´ibatnah - mayská pevnosť v džungli / Milan Kováč
  In: Historická revue. - Roč. 21, č. 10 (2010), s. 32-38
 142. BDF Socializmus v ríši Inkov? / Milan Kováč
  In: Historická revue. - Roč. 21, č. 10 (2010), s. 52-55
 143. BDF Aktuálne objavy SAHI v Guatemale prepisujú mayské dejiny / Milan Kováč
  In: Historická revue. - Roč. 26, č. 6 (2015), s. 72-73
 144. BDF Mayovia graffiti v džungli / Milan Kováč
  In: Gold man. - september (2010), s. 96-98
 145. BDF Tajomstvo malej pyramídy H XVI z Uaxactúnu / Milan Kováč
  In: Historická revue. - Roč. 27, č. 10 (2016), s. 72-76
 146. BDF Sväté knihy Mayov / Milan Kováč
  In: Historická revue. - Roč. 19, č. 12 (2008), s. 32-35
 147. BDF "Rosettská doska" mayológie - abeceda Diega de Landu / Milan Kováč
  In: Historická revue. - Roč. 19, č. 12 (2008), s. 36-41
 148. BDF Sláva a pád Mayapánu / Milan Kováč
  In: Historická revue. - Roč. 19, č. 12 (2008), s. 14-19
 149. BDF Hroby aristokracie z guatemalskej džungle / Milan Kováč
  In: Historická revue. - Roč. 20, č. 9 (2009), s. 42-46
 150. BDF Tajomstvá Uaxactúnu slovenské objavy v Guatemale / Milan Kováč
  In: Historická revue. - Roč. 20, č. 7-8 (2009), s. 6-20
 151. BDF V znamení indiánskych bohov / Milan Kováč
  In: Historická revue. - Roč. 13, č. 11 (2002), s. 20-21
 152. BDF Slováci objavili jeden z najstarších mayských nápisov / Milan Kováč
  In: Historická revue. - Roč. 24, č. 8 (2013), s. 74-76
 153. BDF Mezoamerická "Krajina volaviek" / Milan Kováč
  In: Historická revue. - Roč. 24, č. 8 (2013), s. 34-39
 154. BDF Cerén - mayské Pompeje / Milan Kováč
  In: Historická revue. - Roč. 25, č. 8 (2014), s. 26-29
 155. BDF Objav najstaršej podoby mayského boha slnka / Milan Kováč
  In: Historická revue. - Roč. 23, č. 10 (2012), s. 72
 156. BDF Tayasal - pád posledného mayského mesta / Milan Kováč
  In: Historická revue. - Roč. 25, č. 10 (2014), s. 44-47
 157. BDF Mayský kráľ prehovoril / Milan Kováč, Carlos Pallán
  In: Historická revue. - Roč. 23, č. 8 (2012), s. 78
 158. BDF 20 najvýznamnejších objavov slovenských archeológov v Guatemale / Milan Kováč
  In: Historická revue. - Roč. 25, č. 10 (2014), s. 10-21
 159. BDF Mayské kolapsy / Milan Kováč
  In: Historická revue. - Roč. 23, č. 8 (2012), s. 53-58
 160. BDF The messages of Maya ruins six years of research of the Slovak archeological project in Guatemala (2009-2014) / Milan Kováč
  In: Historická revue. - Roč. 25, č. 10, suppl. (2014), s. 1-26
 161. BDF Podivuhodné múzeum doňe Neie v Uaxactúne / Milan Kováč
  In: Historická revue. - Roč. 18, č. 7-8 (2007), s. 28-31
 162. BDF Copán a Quiriguá dejiny jednej mayskej revolty / Milan Kováč
  In: Historická revue. - Roč. 18, č. 7-8 (2007), s. 16-23
 163. BDF Slovenský objav dvetisíc rokov starého mayského observatória v Guatemale / Milan Kováč
  In: Kozmos. - Roč. 44, č. 6 (2014), s. 26-28
 164. BDF Civilizácia predkolumbovskej Mezoameriky / Milan Kováč
  In: Historická revue. - Roč. 18, č. 7-8 (2007), s. 8-15
 165. BDF Lacandónci - poslední mayskí pohania / Milan Kováč
  In: Historická revue. - Roč. 22, č. 10 (2011), s. 22-27
 166. BDF Predkolumbovské umenie a Slovensko / Milan Kováč
  In: Pamiatky a múzeá. - Roč. 45, č. 3 (1996), s. 54-57
 167. BDF Eliadeho Hélios = Eliade´s Hélios odraz tvorby Mirceu Eliadeho v Čechách a na Slovensku / Milan Kováč
  In: Kritika & kontext. - Roč. 3, č. 1 (1998), s. 35-37
 168. BDF Mircea Eliade ako filozof dejín / Milan Kováč
  In: Kritika & kontext. - Roč. 3, č. 1 (1998), s. 51-55
 169. BDF Bohovia miznú v zrkadlách o možnostiach religionistiky na príklade kultových rytín pravekej Európy / Milan Kováč
  In: Domino fórum. - Roč. 7, č. 23 (1998), s. 12
 170. BDF Babonová zbierka Štefana Mončeka / Milan Kováč
  In: Slovenský národopis. - Roč. 46, č. 4 (1998), s. 515-521
 171. BDF Ľudské obete starých Aztékov krv a smrť na uzmierenie bohov / Milan Kováč
  In: Historická revue. - Roč. 11, č. 10 (2000), s. 12-13
 172. BDF Ona je kamarát / Milan Kováč
  In: Anthropos. - Roč. 4, č. 1 (2007), s. 65-68
 173. BDF Súčasní lacandónski Mayovia a kríza ich náboženskej identity / Milan Kováč, Tatiana Podolinská
  In: Tvorba T. - Roč. 10(19), č. 3-4 (2000), s. 60-63
 174. BED Kultové skalné rytiny škandinávskeho bronzu / Milan Kováč
  In: Hieron 3/1998. - ISBN 80-967860-5-9. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev SAV, 1999. - S. 194-198
 175. BEE Conclusiones Mesa Redonda cien aňos de investigaciones en Uaxactun y su influencia en la Arquelogís Maya, 1916-2016 / Milan Kováč, Silvia Alvarado Najarro
  In: Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala 2016. - ISBN 978-9929-48-005-6. - Guatemala : Asociación Tikal, 2017. - S. 555-556
 176. BEE Crecimiento colapso y retorno ritual en la ciudad antigua de Uaxactún (150 a.C.-300 d.C.) / Milan Kováč
  In: Millenary Maya societies: past crises and resilience. - Paris : Mesoweb, 2013. - S. 106-121
 177. BEF Programa de mapeo y reconocimiento en Uaxactun, Temporada 2009 (operación 6) / Martin Nagy ... [et al.]
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun 1. - ISBN 978-80-970325-0-0. - Bratislava : SAHI, 2009. - S. 377-386
 178. BEF Comentarios finales síntesis de la Primera Temporada de Campo 2009 / Milan Kováč, Ernesto Arredondo Leiva
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun 1. - ISBN 978-80-970325-0-0. - Bratislava : SAHI, 2009. - S. 431-439
 179. BEF Rómovia a viera / Milan Kováč, Arne B. Mann
  In: Boh všetko vidí = O Del sa dikhel. - ISBN 80-89027-067. - Bratislava : Chronos, 2003. - S. 9-14 / 329-335
 180. BEF Comentarios finales: síntesis de la primera temprada de campo 2010 / Milan Kováč, Ernesto Arredondo Leiva
  In: Excavaciones en el Peten Noreste - Tz´ibatnah I... - ISBN 978-80-970216-0-0. - Bratislava : SAHI, 2010. - S. 94-100
 181. BEF Programma de mapeo Tz´ibatnah 2010 (operación 4) / Matúš Riečan Milan Kováč
  In: Excavaciones en el Peten Noreste - Tz´ibatnah I... - ISBN 978-80-970216-0-0. - Bratislava : SAHI, 2010. - S. 89-93
 182. BEF Praveké osídlenie Žikavy / Milan Kováč
  In: 925 rokov prvej písomnej zmienky o obci Žikava. - Žikava : Obecný úrad, 2000. - S. 16-20
 183. BEF Ľudové obrady a zvyky v Žikave / Milan Kováč
  In: 925 rokov prvej písomnej zmienky o obci Žikava. - Žikava : Obecný úrad, 2000. - S. 63-77
 184. BEF Z hľadiska večnosti život a osudy profesora Jána Komorovského / Milan Kováč
  In: Na cestách za posvätnom. - ISBN 80-967860-7-5. - Bratislava : Chronos, 1999. - S. 13-35
 185. BEF Segunda temporada de campo del proyecto SAHI-Uaxactun / Ernesto Arredondo Leiva, Milan Kováč
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun 2. Temporada 2010. - ISBN 978-80-970516-9-3. - Bratislava : SAHI, 2013. - S. 1-9
 186. BEF Comentarios síntesis de la segunda temporada de campo 2010 / Milan Kováč, Ernesto Arredondo Leiva
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun 2. Temporada 2010. - ISBN 978-80-970516-9-3. - Bratislava : SAHI, 2013. - S. 874-878
 187. BEF Tercera temporada de campo del proyecto SAHI-Uaxactun / Ernesto Arredondo Leiva, Milan Kováč
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun 3. Temporada 2011. - ISBN 978-80-970516-7-9. - Bratislava : SAHI, 2013. - S. 1-5
 188. BEF Comentarios síntesis de la tercera temporada SAHI-2011 / Milan Kováč, Ernesto Arredondo Leiva
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun 3. Temporada 2011. - ISBN 978-80-970516-7-9. - Bratislava : SAHI, 2013. - S. 520-527
 189. BEF Religiozita ako možný prostriedok k riešeniu sociálneho postavenia Rómov / Milan Kováč
  In: Rómska kultúra na Slovensku v 21. storočí. - ISBN 80-8062-211-6. - Dunajská Streda : Lilium aurum, 2004. - S. 41-44
 190. BEF Cuarta temporada de campo del proyecto SAHI-Uaxactun / Ernesto Arredondo Leiva, Milan Kováč
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun 4. Temporada 2012. - ISBN 978-80-970516-8-6. - Bratislava : SAHI, 2013. - S. 1-5
 191. BEF Comentarios síntesis de la cuarta temporada SAHI-2012 / Milan Kováč ... [et al.]
  In: Nuevas excavaciones en Uaxactun 4. Temporada 2012. - ISBN 978-80-970516-8-6. - Bratislava : SAHI, 2013. - S. 335-345
 192. BEF Segunda y tercera temporada de las intervenciones de SAHI en el Peten Noreste / Milan Kováč
  In: Excavaciones en el Peten Noreste 2. Tz´ibatnah y Ch´anal. Temporadas 2011 y 2012. - ISBN 978-80-970516-6-2. - Bratislava : SAHI, 2013. - S. 1-2
 193. BEF Resultados de las temporadas 2011 y 2012 / Milan Kováč ... [et al.]
  In: Excavaciones en el Peten Noreste 2. Tz´ibatnah y Ch´anal. Temporadas 2011 y 2012. - ISBN 978-80-970516-6-2. - Bratislava : SAHI, 2013. - S. 263-268
 194. BFA Spiritualita krvi rituály raných mayských kráľov / Milan Kováč
  In: Kniha abstraktů. - [Olomouc] : [Univerzita Palackého], [2017]. - S. 22
 195. BFA The secret of oldest maya sceptre / Milan Kováč
  In: Sign and symbol in Egypt and Mesoamerica. - [Warsaw] : [University of Warsaw], 2016. - S. 9
 196. BFA Dioses del cielo y dioses de la tierra mitologia lacandona en una perspectiva comparativa / Milan Kováč
  In: La cosmogonía y la mitología : ntre los Mayas. - [Mérida] : [Centro INAH Yucatán], [2017]. - S. 6
 197. BFA Alborada de los reyes de Uaxactun huellas y herencias de las dinástias preclásiccas / Milan Kováč
  In: Hierarchy and power in the Maya world. - Moskva : Russian state university for the Humanities, 2016. - S. 14
 198. BFA Man and animal origin and transformations of Maya nagualism / Milan Kováč
  In: 21 quinquennial world congress of the International association for the history of religion. - Erfurt : [s.n.], 2015. - S. 232
 199. BFB Skywatchers from Uaxactun new perspectives on the astronomical significance of pre-classic architectural alignments / Milan Kováč ... [et al.]
  In: Maya cosmology : terrestrial and celestial lanscapes. - Bratislava : [s.n.], 2014. - S. 17-18
 200. CAA Mitos y cuentos lacandones / Milan Kováč
  México : Trillas, 2012
 201. CAB Mytológia : mýty, povesti a legendy. / prekl. Adela Böhmerová ... [et al.]
  Bratislava : Fortuna Print, 2006
 202. CDF Príbeh lovca krtkov / prekl. Milan Kováč
  In: Rak. - Roč. 16, č. 12 (2011), s. 12-18
 203. EAJ Mytológia : ilustrovaný sprievodca svetovými mýtmi a legendami. / prekl. Dušan Magdolen ... [et al.]
  Bratislava : Perfekt, 2006
 204. EAJ Správa o veciach na Yucatáne, ktorú napísal brat Diego de Landa z rádu sv. Františka roku Pána 1566 / z pôvodného originálu preložil, úvod, poznámky, komentáre a slovníky napísal Milan Kováč
  Bratislava : Slovenský archeologický a historický inštitút, 2010
 205. EDI Lévi-Strauss medzi Goahirmi / Milan Kováč
  In: Cargo. - Č. 3-4 (2001), s. 345-348
 206. EDI Tzvetan Todorov: Dobytí Ameriky / Milan Kováč
  In: Hieron 1. - ISBN 80-967138-8-4. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev SAV, 1996. - S. 129-130
 207. EDI Boguchvała Tuszyńska: Mitologie świata - Majowie. Karl Taube: Aztécké a mayské mýty / Milan Kováč
  In: Religio. - Roč. 16, č. 2 (2008), s. 265-267
 208. EDI Jiří Jilík: Žítkovské bohyně / Milan Kováč
  In: Slovenský národopis. - Roč. 55, č. 4 (2007), s. 511-513
 209. EDI Christian Rätsch - Nikolai K. Grube - Ortwin Smailus - Fray Diego de Landa: Bohové starých Mayů / Milan Kováč
  In: Religio. - Roč. 8, č. 1 (2000), s. 118-121
 210. EDI Marta Botíková - Ján Botík: V krajine totemových stĺpov / Milan Kováč
  In: Slovenský národopis. - Roč. 46, č. 2 (1998), s. 236-238
 211. EDI David Carrasco: Náboženství Mezoameriky. Kosmovize a obřadní centra / Milan Kováč
  In: Religio. - Roč. 6, č. 2 (1998), s. 237-239
 212. EDI Jacques Soustelle: Čtvero sluncí. Mexické vzpomínky a úvahy jednoho etnologa / Milan Kováč
  In: Slovenský národopis. - Roč. 48, č. 3-4 (2000), s. 404-406
 213. EDI Oldřich Kašpar: Cuentos, mitos y leyendas del México antiguo / Milan Kováč
  In: Český lid. - Roč. 92, č. 3 (2005), s. 328-329
 214. EDI M. Botíková: Tradície kultúry Indiánov severozápadného pobrežia Severnej Ameriky / Milan Kováč
  In: Slovenský národopis. - Roč. 48, č. 3-4 (2000), s. 410-411
 215. EDI "Apocalypto" a súmrak mayského sveta / Milan Kováč
  In: Historická revue. - Roč. 18, č. 1 (2007), s. 38-39
 216. EDI Přemysl Mácha: Indiáni a volební demokracie / Milan Kováč
  In: Slovenský národopis. - Roč. 55, č. 4 (2007), s. 514-515
 217. EDJ Slováci objavili v Guatemale neznáme mayské mestá / Milan Kováč
  In: Historická revue. - Roč. 21, č. 9 (2010), s. 84
 218. EDJ Počiatky amerikanistiky v Trnave / Milan Kováč
  In: Ethnologia actualis slovaca 8. - Trnava : UCM, 2008. - S. 62-64
 219. EDJ Zomrel zakladateľ slovenskej religionistiky Ján Komorovský (2. jún 1924 až 20. marec 2012) / Milan Kováč
  In: Religio. - Roč. 20, č. 2 (2012), s. 277-280
 220. EDJ Zomrel Ján Komorovský, zakladateľ vedeckého štúdia náboženstiev na Slovensku (2. jún 1924 - 20. marec 2012) / Milan Kováč
  In: Slovenský národopis. - Roč. 60, č. 2 (2012), s. 194-197
 221. EDJ Problémy s poverami alebo poďakovanie recenzentom / Milan Kováč
  In: Etnologické rozpravy. - Roč. 12, č. 1 (2005), s. 146-152
 222. EDJ Mircea Eliade dnes / Milan Kováč
  In: Religio. - Roč. 15, č. 2 (2007), s. 277-279
 223. FAI Archaeology on three continents 2006-2011 / ed. Drahoslav Hulínek ... [et al.]
  Bratislava : SAHI, 2015
 224. FAI Zlatý baran : príbehy ľudovej viery a mágie spod hory Radzim. / zostavil, úvod, komentáre napísal Milan Kováč
  Brdárka : Radzim, 2004
 225. FAI Religious change / ed. Milan Kováč, Tomáš Gál
  Bratislava : Chronos, 2010
 226. FAI Nuevas excavaciones en Uaxactun I. / zost. Milan Kováč, Ernesto Arredondo Leiva
  Bratislava : Slovenský archeologický a historický inštitút, 2009
 227. FAI Boh všetko vidí : duchovný svet Rómov na Slovensku. / ed. Milan Kováč, Arne B. Mann
  Bratislava : Chronos, 2003
 228. FAI Cesty na druhý svet : smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta. / ed. Milan Kováč ... [et al.]
  Bratislava : Chronos, 2005
 229. FAI Nuevas excavaciones en Uaxactun 6. Temporada 2014 / ed. Milan Kováč, Silvia Alvarado Najarro, Tomáš Drápela
  Bratislava : SAHI, 2015
 230. FAI Nuevas excavaciones en Uaxactun 5. Temporada 2013 / ed. Milan Kováč, Silvia Alvarado Najarro, Miguel Medina
  Bratislava : SAHI, 2014
 231. FAI Excavaciones en el Peten Noreste 3. Ch´anal y Tz´ibatnah. Temporadas 2013 y 2014 / ed. Milan Kováč, Tomáš Drápela
  Bratislava : SAHI, 2014
 232. FAI Excavaciones en el Peten Noreste - Tz´ibatnah I.. : Temporada 2010. / ed. Milan Kováč, Ernesto Arredondo Leiva
  Bratislava : SAHI, 2010
 233. FAI Na cestách za posvätnom : výber z diela Jána Komorovského vydaný pri príležitosti jeho 75. narodenín. / zost. Milan Kováč, Tatiana Podolinská
  Bratislava : Chronos, 1999
 234. FAI Normativní a žité náboženství / zost. Luboš Bělka, Milan Kováč
  Brno : Masarykova univerzita, 1999
 235. FAI Nuevas excavaciones en Uaxactun 2. Temporada 2010 / ed. Milan Kováč, Ernesto Arredondo Leiva
  Bratislava : Slovenský archeologický a historický inštitút, 2013
 236. FAI Nuevas excavaciones en Uaxactun 3. Temporada 2011 / ed. Milan Kováč, Ernesto Arredondo Leiva
  Bratislava : Slovenský archeologický a historický inštitút, 2013
 237. FAI Nuevas excavaciones en Uaxactun 4. Temporada 2012 / ed. Milan Kováč, Ernesto Arredondo Leiva
  Bratislava : Slovenský archeologický a historický inštitút, 2013
 238. FAI Excavaciones en el Peten Noreste 2. Tz´ibatnah y Ch´anal. Temporadas 2011 y 2012 / ed. Milan Kováč, Ernesto Arredondo Leiva
  Bratislava : Slovenský archeologický a historický inštitút, 2013
 239. GII Mesa Redonda cien aňos de investigaciones en Uaxactun y su influencia en la Arquelogís Maya (1916-2016) / ed. Milan Kováč, Silvia Alvarado
  In: Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala 2016. - ISBN 978-9929-48-005-6. - Guatemala : Asociación Tikal, 2017. - S. 495-552
 240. GII Svet lacandónskych Indiánov v SNM / Milan Kováč
  In: Múzeum. - Roč. 48, č. 1 (2002), s. 42
 241. GII Vo svetle lacandónskych Indiánov / Milan Kováč
  In: Naša univerzita. - Roč. 48, č. 7 (2002), s. 7
 242. GII Severská línia nadviazanie spolupráce religionistických pracovísk v Uppsale a v Bratislave / Milan Kováč
  In: Hieron 2/1997. - ISBN 80-967860-2-4. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev SAV, 1998. - S. 131-134
 243. GII Prednášková činnosť a terénny výskum organizovaný Slovenskou spoločnosťou pre štúdium náboženstiev pri SAV v roku 1998 / Milan Kováč
  In: Hieron 3/1998. - ISBN 80-967860-5-9. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev SAV, 1999. - S. 208-210
 244. GII Mayské hieroglyfy v Bratislave / Milan Kováč, Martin Hanuš
  In: Historická revue. - Roč. 20, č. 12 (2009), s. 82-83, posl. str. obálky
 245. GII Rozhovor o kresťanstve a islame / aut. interv. Laco Oravec ; účast. interv. Mohamad S. Hasna ... [et al.]
  In: Fear of the unknown. - ISBN 978-80-972591-2-9. - Bratislava : Goethe-insitut, 2016. - S. 49-58
 246. GII Mayovia prehovorili rozhovor s doc. Milanom Kováčom, PhD. / účast. interv. Milan Kováč ; aut. interv. Martina Hlivová
  In: Historická revue. - Roč. 13, č. 11 (2002), s. 18-19
 247. GII 19th Maya cosmology - terrestrial and celestial landscapes / Milan Kováč
  In: Axis mundi. - Roč. 9, č. 1 (2014), s. 105-106
 248. GII Ľudstvo je na konci dvadsiateho storočia hladné po autentickom spôsobe svojej existencie / účast. interv. Milan Kováč ; aut. interv. Andrea Eliášová
  In: Národná obroda. - Roč. 7, č. 174 (1996), s. 5
 249. GII Uppsalsko-bratislavská spolupráca v oblasti religionistiky / Milan Kováč
  In: Naša univerzita. - Roč. 44, č. 1 (1997), s. 19
 250. GII Deti džungle poslední praví Mayovia prežili storočia / Milan Kováč
  In: Život. - Roč. 50, č. 32 (2000), s. 36-37
 251. GII Dialóg študentov religionistiky / Milan Kováč
  In: Naša univerzita. - Roč. 45, č. 9 (1999), s. 13
 252. GII Etnológovia medzi mexickými Indiánmi / Milan Kováč
  In: Naša univerzita. - Roč. 47, č. 1 (2000), s. 9
 253. GII Láska v dažďovom pralese ako žijú iní / Milan Kováč, Tatiana Podolinská
  In: Slovenka. - Roč. 53, č. 38 (2001), s. 18-20