Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

 1. AAB Nepriateľ zvnútra : nadprirodzená hrozba v ľudskej podobe. / Tatiana Bužeková
  Bratislava : Veda, 2009
 2. AAB Kognitívne vysvetlenie magických predstáv a praktík / Tatiana Bužeková, Danijela Jerotijević, Martin Kanovský
  Bratislava : Eterna Press, 2011
 3. ABD Písané nepísané pravidlá etiketa pri rozhovore on-line / Tatiana Bužeková
  In: Folklór a komunikácia v procesoch globalizácie. - ISBN 80-89104-84-3. - Bratislava : SAP, 2005. - S. 93-131
 4. ADE Posvätná ženskosť a autorita rodová stratifikácia neošamanských skupín / Tatiana Bužeková
  In: Cargo. - Roč. 10, č. 1-2 (2012), s. 61-88
 5. ADE Rarášok a zmok ako kultúrne reprezentácie alebo Prečo prežitky prežívajú? / Tatiana Bužeková
  In: Národopisná revue. - Roč. 19, č. 4 (2009), s. 240-249
 6. ADE The shaman's journeys between emic and etic representations of the shaman in neo-shamanism / Tatiana Bužeková
  In: Anthropological journal on European cultures. - Roč. 19, č. 1 (2010), s. 116-130
 7. ADE Kultúra, myseľ a význam / Tatiana Bužeková
  In: Cargo. - Roč. 2, č. 1-2 (2004), s. 4-19
 8. ADE Susedky - bosorky / Tatiana Bužeková
  In: Národopisná revue. - Roč. 12, č. 3 (2002), s. 123-128
 9. ADF Etnofarmakológia a bezpečnosť analýza internetových reklám na medikamenty v sfére kulturistiky / Tatiana Bužeková, Michal Uhrin
  In: IT lib. - Roč. 19, č. špeciál (2015), s. 49-56
 10. ADF Disgust and intimacy / Tatiana Bužeková, Monika Išová
  In: Human affairs. - Vol. 20, No. 3 (2010), s. 232-240
 11. ADF Kognitívne aspekty koexistencie náboženskej doktríny a povier racionalita reflektívnych presvedčení / Tatiana Bužeková
  In: Etnologické rozpravy. - Roč. 10, č. 2 (2003), s. 54-64
 12. ADF Kognitívne aspekty koexistencie kresťanských a poverových predstáv na príklade vysvetlenia negatívnych udalostí v slovenských poverových rozprávaniach / Tatiana Bužeková
  In: Slovenský národopis. - Roč. 52, č. 2 (2004), s. 140-163
 13. ADF K otázke prelínania funkcií nebeských kľúčiarov v ruskom folklóre / Tatiana Bužeková
  In: Slovenský národopis. - Roč. 48, č. 2 (2000), s. 151-166
 14. ADF Zdieľanie, ocenenie a reciprocita na príklade Flickr / Tatiana Bužeková
  In: Etnologické rozpravy. - Roč. 14, č. 1 (2007), s. 78-95
 15. ADF Nepriateľ zvnútra a jeho povesť skúmanie bosoráctva a klebiet v antropológii / Tatiana Bužeková
  In: Slovenský národopis. - Roč. 56, č. 2 (2008), s. 130-145
 16. ADF Dobšinského "Úvahy o slovenských povestiach" vo svetle súčasných folkloristických a slavistických výskumov / Tatiana Bužeková, Eva Krekovičová
  In: Slovenský národopis. - Roč. 56, č. 1 (2008), s. 18-27
 17. ADN Medical anthropology a new field of research in slovakia / Tatiana Bužeková
  In: Human affairs. - Roč. 25, č. 3 (2015), s. 276-287
 18. AED Poverové rozprávania, epizodická pamäť a emócie / Tatiana Bužeková
  In: Od folklórneho textu ku kontextu. - ISBN 80-969427-4-3. - Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2006. - S. 50-69
 19. AED Hanba a móres normy súvisiace so životným cyklom ženy v rurálnom prostredí / Tatiana Bužeková
  In: Bioetické výzvy a súčasnosť. - ISBN 978-80-8127-133-5. - Bratislava : STIMUL, 2015. - S. 217-231
 20. AED Etnologicko-antropologická dimenzia výskumu zdravia a chorôb / Marta Botíková, Tatiana Bužeková
  In: Bioetické výzvy a súčasnosť. - ISBN 978-80-8127-133-5. - Bratislava : STIMUL, 2015. - S. 195-200
 21. AED Ľudové rozprávania v obci / Tatiana Bužeková, Zuzana Panczová
  In: Nesluša 1367-2007 : vlastivedná monografia obce. - ISBN 978-80-969739-9-6. - Nesluša : Obec Nesluša, 2007. - S. 251-263
 22. AED Lokálne dejiny rok 1968 v interpretáciách politických zmien v rurálnom prostredí / Tatiana Bužeková, Táňa Grauzelová
  In: Príliš ľudská tvár socializmu? : reforma zdola a okolnosti reformného procesu v Československu roku 1968. - ISBN 978-80-85544-97-8. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2016. - S. 492-530 [2 AH]
 23. AED Memory and reliability of the source of information / Tatiana Bužeková
  In: The small history of great events in Czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989. - ISBN 978-80-224-0926-1. - Bratislava : Veda, 2006. - S. 310-324
 24. AED Slovesný folklór / Tatiana Bužeková
  In: Smolenice : vlastivedná monografia obce. - ISBN 978-80-970736-5-7. - Smolenice : Obec Smolenice, 2011. - S. 400-409
 25. AEF Draky v slovenských rozprávkach / Tatiana Bužeková
  In: Hieron 6-7/2001-2002. - ISBN 80-89058-11-6. - Bratislava : Lufema, 2003. - S. 52-63
 26. AFC Memory and reliability of the source of information / Tatiana Bužeková
  In: Aktuaľnyje problemy etnoekologiji na zapade i vostoke slavianskogo mira. - ISBN 978-5-904327-82-8. - Kirov : Avers, 2014. - S. 78-90
 27. AFC Interpretácia negatívnych udalostí v slovenských poverových rozprávaniach z pohľadu kognitívnej antropológie / Tatiana Bužeková
  In: Od pohádky k fámě. - ISBN 80-85010-78-X. - Praha : Etnologický ústav AV ČR, 2005. - S. 95-112
 28. AFD Pamäť a dôveryhodnosť zdroja informácie / Tatiana Bužeková
  In: Malé dejiny veľkých udalostí 2 : v Česko(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989. - ISBN 80-89069-14-2. - Bratislava : ARM 333, 2005. - S. 17-26
 29. AFD Kresťanská identita obyvateľov slovenského vidieka a ich postoje k ľudovým nadprirodzeným predstavám: spontánna konfrontácia kresťanských a poverových predstáv / Tatiana Bužeková
  In: Teoretické prístupy k identitám a ich praktické aplikácie. - ISBN 80-224-0843-3. - Bratislava : Veda, 2005. - S. 77-92
 30. AFD Modern faces of ancient wisdom neo-shamanic practices in a Slovak urban environment / Tatiana Bužeková
  In: Ritual, conflict and consensus : case studies from Asia and Europe. - ISBN 978-3-7001-7133-1. - Wien : Verlag der ÖAW, 2012. - S. 75-90
 31. AFG Tradition and experts legitimisation of neo-shamanic practices / Tatiana Bužeková
  In: Religion and non-religion in contemporary societies : Theoretical, empirical and methodological challenges for research in Central and Eastern Europe and beyond. - ISBN 978-80-953-6218-70-7. - Zagreb : ISORECEA, 2016. - S. 29
 32. BCI Vybrané smery antropológie 1. [elektronický zdroj] : . / Tatiana Bužeková
  Bratislava : STIMUL, 2012
 33. BDF Iracionalita, kultúra a myslenie povery v súčasnosti / Tatiana Bužeková
  In: Umenie, kultúra, médiá. - Roč. 3, č. 4 (2001), s. 40-45
 34. BDF Mircea Eliade: Kríza západnej civilizácie / Tatiana Bužeková
  In: Anthropos. - Roč. 4, č. 1 (2007), s. 35-37
 35. BDF Dokazovanie pravdy alebo jej spoločné hľadanie? / Tatiana Bužeková
  In: Slovenský národopis. - Roč. 51, č. 2 (2003), s. 244-252
 36. BDF Veriť alebo neveriť? / Tatiana Bužeková
  In: Etnologické rozpravy. - Roč. 12, č. 1 (2005), s. 131-135
 37. BEF Sacred feminity and authority gender stratification in neoshamanic groups / Tatiana Bužeková
  In: Ethnologia Slovaca et Slavica 36. - ISBN 978-80-223-3907-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 15-38
 38. BFA Common work on the future concept of healing in neo-shamanism / Tatiana Bužeková
  In: SIEF 2015 : Utopias, realities, heritages: ethnographies for the 21 st century. - Zagreb : [s.n.], (2015). - S. 131
 39. CAB Mestský šaman / Serge Kahili King ; prekl. Tatiana Bužeková
  Bratislava : Ikar, 2007
 40. EAJ Tu a teraz : objavovanie mágie prítomnej chvíle. / Thich Nhat Hanh ; prekl. Tatiana Bužeková
  Bratislava : Slovart, 2013
 41. EAJ Modrotlač na Slovensku / Oľga Danglová, prekl. Tatiana Bužeková
  Bratislava : ÚĽUV, 2014
 42. EAJ Odvaha prinášať mier : ako ukončiť násilie vo vašom vnútri, v rodine, spoločnosti a na celom svete. / Thich Nhat Hanh ; prekl. Tatiana Bužeková
  Bratislava : Ikar, 2006
 43. EAJ Tradičná a ľudová kultúra v dokumentoch UNESCO / edit. Juraj Hamar ; prekl. Tatiana Bužeková
  Bratislava : Slovenské centrum pre tradičnú kultúru, 2007
 44. EDI Petr Janeček: Černá sanitka a jiné děsivé příběhy / Tatiana Bužeková
  In: Slovenský národopis. - Roč. 56, č. 3 (2008), s. 353-355
 45. EDI Piotr Kowalski: Zwierzoczłekoupiory, wampiry i inne bestie / Tatiana Bužeková
  In: Slovenský národopis. - Roč. 49, č. 1 (2001), s. 136-138
 46. EDJ Od piesne k obrazu (k jubileu Evy Krekovičovej) / účast. interv. Eva Krekovičová ; aut. interv. Tatiana Bužeková
  In: Národopisná revue. - Roč. 19, č. 4 (2009), s. 262-265
 47. FAI Za horama, za vodú... : ľudové rozprávania z obce Závod. / zost. Tatiana Bužeková
  Senica : ER-PRINT, 2007
 48. FAI Metodologické problémy etnografického výskumu / ed. Tatiana Bužeková, Danijela Jerotijević
  Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2012
 49. GII Ethnological research in Slovakia in relation to medical anthropology / Tatiana Bužeková
  In: Cargo. - Roč. 9, č. 1-2 (2011), s. 163-165
 50. GII 12. kongres Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore (SIEF) (21.-25.6.2015, Záhreb, Chorvátsko) / Marta Botíková ... [et al.]
  In: Slovenský národopis. - Roč. 63, č. 3 (2015), s. 300-305