Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

PhDr. Gabriel Zala PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra psychológie, Sekcia sociálna, pracovná a edukačná
Zamestnanec

Bc. Katarína Zátková

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK
Zamestnanec

Bc. Tatiana Zaťková

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Úsek prodekana pre ved. výskum a PhD., Referát vedeckého výskum a PhD. štúdia
odborný administratívny zamestnanec kult

Mgr. Martina Zboroňová

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK
Doktorand(1.dSO, denný)

Mgr. Martina Zbudilová

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Dekanát, Referát registratúry
odborný archivár, i. n.

PhDr. Peter Zelenák CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK
Zamestnanec

PhDr. Peter Zelenák CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra slovenských dejín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2015
02/592 44 365
Š408

Mgr. Milan Zeman

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK
Doktorand(4.dSO/x, externý)

Mgr. Milan Zeman

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK
Zamestnanec

Mgr. Karolína Zemánková

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK
Zamestnanec
Prvá strana Predchádzajúca strana ... 84 85 [86] 87 88 Nasledujúca strana Posledná strana