Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

Mgr. Monika Bagalová

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK
Zamestnanec

Mgr. Zuzana Bachratá

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK
Doktorand(1.dMK/x, externý)

Mgr. Ľubomír Bajaník

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK
Doktorand(3.dZU/x, externý)

Mária Bajbarová

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Dekanát, Oddelenie ekonomiky
účtovník všeobecný
02/593 39 133
G124

prof. PhDr. Oliver Bakoš CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra estetiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
02/593 39 373
G300/a

doc. PhDr. Zlatica Bakošová CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra pedagogiky a andragogiky
docent vysokej školy, univerzity

Mgr. Oľga Baková

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK
Doktorand(1.dPO, denný)

PhDr. Jana Bakytová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/593 39 363
02/593 39 364
G 369
G373

Mgr. Mária Balážová

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK
Doktorand(4.dPVH, denný)

Bc. Mgr. Ladislav Ballek

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK
Doktorand(2.dSF/x, externý)
Prvá strana Predchádzajúca strana 1 2 [3] 4 5 ... Nasledujúca strana Posledná strana