Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

Mgr. Krištof Anetta

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK
Doktorand(4.dLV, denný)

Mgr. Alica Antalová

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov
lektor vysokej školy, univerzity
02/593 39 169
G338

doc. PhDr. Michal Babiak CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra estetiky
docent vysokej školy, univerzity
02/593 39 368
G303

Mgr. Pavol Baboš PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra politológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2091

Mgr. Martin Bača PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra archeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. PhDr. Jozef Baďurík CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra slovenských dejín
Zamestnanec
+421 2 9013 2009

Mgr. Katarína Badžgoňová

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK
Doktorand(1.dSL, denný)

Mgr. Monika Bagalová

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK
Doktorand(4.dRE, denný)

Mgr. Monika Bagalová

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK
Zamestnanec
Prvá strana Predchádzajúca strana 1 [2] 3 4 ... Nasledujúca strana Posledná strana