Kontakty

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK

Gondova 2
814 99 Bratislava

e-mail: uk(at)fphil.uniba.sk

PhDr. Daniela Gondová

Filozofická fakulta UK, Ústredná knižnica
riaditeľ
Telefón
02/592 44 447
Miestnosť
Múzejná M313
Publikačná činnosť

Mgr. Miroslava Sedová

Filozofická fakulta UK, Oddelenie knižničných fondov
knihovník špecialista na katalogizáciu
Telefón
02/592 44 264
Miestnosť
M313

Mgr. Bronislava Kotysová

Filozofická fakulta UK, Oddelenie nadobúdania a spracovania fondov
knihovník špecialista na katalogizáciu
Telefón
02/592 44 197
Miestnosť
M311

PhDr. Eva Petrovičová

Filozofická fakulta UK, Oddelenie bibliograficko - informačné
odborný dokumentarista
Telefón
02/592 44 451
Miestnosť
M307
Publikačná činnosť

Bc. Andrea Bondorová

Filozofická fakulta UK, Ústredná knižnica
knihovník
Telefón
02/593 39 416
Miestnosť
G005

Darina Borárošová

Filozofická fakulta UK, Oddelenie nadobúdania a spracovania fondov
knihovník špecialista na katalogizáciu
Telefón
02/592 44 193
Miestnosť
M313

Mgr. Mária Čekmeová

Filozofická fakulta UK, Ústredná knižnica
knihovník špecialista na katalogizáciu
Telefón
02/592 44 525
Miestnosť
Š425

Mgr. Martin Fadin

Filozofická fakulta UK, Oddelenie knižničných fondov
knihovník

Janka Glesková

Filozofická fakulta UK, Oddelenie knižničných fondov
knihovník špecialista na katalogizáciu
Telefón
02/593 39 460
Miestnosť
G234

Melánia Haulíková

Filozofická fakulta UK, Oddelenie knižničných fondov
knihovník