Kontakty

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK

Gondova ulica 2
811 02 Bratislava 1

e-mail: uk(at)fphil.uniba.sk

Mgr. Monika Lopušanová

Ústredná knižnica,
riaditeľka Ústrednej knižnice FiF UK
+421 2 9013 2111
M 313

Mgr. Miroslava Sedová

Ústredná knižnica, Oddelenie knižničných fondov
knihovník špecialista na katalogizáciu
+421 2 9013 2107
M313

Mgr. Bronislava Kotysová

Ústredná knižnica, Oddelenie nadobúdania a sprac.fondov
knihovník špecialista na katalogizáciu
+421 2 9013 2104
M311

PhDr. Eva Petrovičová

Ústredná knižnica, Oddelenie bibliograficko - informačné
odborný dokumentarista
+421 2 9013 2098
M307

Andrea Bondorová

Ústredná knižnica,
knihovník
+421 2 9013 2193
G005
+421 2 5933 9416

Darina Borárošová

Ústredná knižnica, Oddelenie nadobúdania a sprac.fondov
knihovník špecialista na katalogizáciu
+421 2 9013 2106
M313

Mgr. Mária Čekmeová

Ústredná knižnica,
knihovník špecialista na katalogizáciu
+421 2 9013 2030
Š425

Mgr. Lenka Duchoňová

Ústredná knižnica, Oddelenie bibliograficko - informačné
odborný dokumentarista
+421 2 9013 2103
M310

Mgr. Tabita Sara Elijaš

Ústredná knižnica,
knihovník
+421 2 9013 2194
G30
+421 2 5933 9427

Mgr. Martin Fadin

Ústredná knižnica, Oddelenie knižničných fondov
knihovník
M301
+421 2 9013 1571
[1] 2 3