FAQ k službám knižnice

Ako sa stanem používateľom Ústrednej knižnice FiF UK

Každý študent FiF UK je automaticky pri zápise zapísaný aj do knižnice. Zamestnanec UK sa zapisuje za používateľa Knižnice osobne v centrálnej požičovni na čísle dverí N301. Zamestnanci ani študenti UK za zápis ani predĺženie platnosti preukazu neplatia. 

Používateľ bez priameho vzťahu k UK (FO alebo PO) sa stáva používateľom Knižnice po registrácii, úhrade registračného poplatku a aktivovaní preukazu používateľa (na vlastnej čipovej karte).

Preukaz používateľa

Preukazom používateľa (študenta UK alebo inej VŠ) je študentský preukaz (ISIC). Číslo čipu (SNR) na tomto preukaze je prednastavené ako  číslo konta aj prihlasovacie heslo. Pri prvom prihlásení si môžete svoje heslo zmeniť. 

Používateľ bez priameho vzťahu k UK používa vlastnú čipovú kartu a ním vybrané heslo.

Ako sa prihlásim do svojho konta

Na stránke súborného online katalógu (SK UK) vľavo nájdete prihlasovacie okno : Súbor: Prihlásenie do súborného katalógu.png 

Mám blokované konto

V prípade, ak máte výpožičky po lehote a systém Vám už účtuje pokutu vo výške 20 € a viac, alebo máte 6 a viac kníh po lehote, objednávanie kníh z katalógu je do vysporiadania záväzkov blokované.  

Ťažkosti s prihlásením sa do svojho konta môžu byť spôsobené aj zmenou preukazu. V takomto prípade nás kontaktujte osobne v Centrálnej požičovni na Múzejnej ulici (N301) alebo prostredníctvom našej mailovej adresy: ukfphil.uniba.sk. 

Každé používateľské konto má nastavenú dobu exspirácie. V prípade študentov UK ide o 3 roky, v prípade zamestnancov 5 rokov. Osoby bez priameho vzťahu s univerzitou, či frekventanti Univerzity tretieho veku, alebo aj ľudia, ktorí absolvujú doplnkové pedagogické štúdium, či rigorózne konanie, majú exspiračnú dobu konta nastavenú na 1 rok. 

Mám problémy s prihlásením

Každý problém s prihlásením Vám radi pomôžeme vyriešiť či už osobne v Centrálnej požičovni na Múzejnej ulici (N301) alebo mailom na adrese ukfphil.uniba.sk.  

Chcem ostať používateľom knižnice aj po skončení štúdia

V takomto prípade Vaše konto upravíme na konto bežného používateľa. Avšak po prvom roku v zmysle nášho Výpožičného poriadku už za predĺženie platnosti konta vyberáme poplatok 6,50 €. 

Hľadám knihu, ktorej názov aj autora poznám

Knihu nemáme v súbornom katalógu.
V takom prípade odporúčame využiť formulár na objednanie knihy. Dôležité je uviesť svoj mail, aby sme Vás vedeli informovať o výsledku nášho hľadania daného dokumentu. 

V prípade, že sa kniha nedá kúpiť a je vo fonde inej knižnice nachádzajúcej sa mimo Bratislavy, môžete požiadať o medziknižničnú výpožičnú službu cez mail: ukfphil.uniba.sk.

Často sa stáva, že prichádza používateľ/ka, ktorá má v informácii o diele po mene autora a názve napísané In: a za tým názov zborníka alebo časopisu. Ak narazíte na takýto údaj, tak dielom autora nie je kniha, ale článok vzborníku alebo časopise. Ak by ste si nevedeli dať rady, ako nájsť daný titul, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám s tým pomôžeme. 

Koľko kníh môžem mať požičaných v ÚK FiF UK

Výskumní a vedeckí pracovníci môžu mať požičaných 30 kníh. 
Zamestnanci a študenti FiF UK môžu mať požičaných 20 kníh.
Študenti iných fakúlt môžu mať požičaných 7 kníh.
Študenti UTV, DPŠ, rigorózneho konania a bežní čitatelia 5 kníh. 

Kedy a kde si môžem prísť prevziať objednané knihy

Ústredná knižnica FiF UK posiela čitateľom notifikácie o pripravených knihách : Súbor: Notifikácia na vyzdvihnutie dokumentu.png

Vysvetlivka: V červenom rámčeku nájdete lokáciu (umiestnenie dokumentu), kde si ho môžete prísť vyzdvihnúť a takisto aj dátum platnosti žiadanky (termín rezervácie dokumentu). Záverečné práce alebo časopisy sprístupňujeme iba prezenčne. Po uplynutí doby platnosti žiadanky sa kniha vracia naspäť do skladu a môže si ju objednať ďalší používateľ.

Nedajú sa mi predĺžiť výpožičky

Knihy si viete predĺžiť maximálne deň pred uplynutím lehoty. To znamená, ak máte knihy požičané do 20. 1., posledný deň, keď to pôjde Vám, je 19. 1. Ak sa tak stane, treba kontaktovať knižnicu buď mailom alebo telefonicky na čísle 0290131571 a oznámiť túto skutočnosť. Vieme Vám knihy predĺžiť aj po uplynutí lehoty, ak nie sú žiadané iným čitateľom. Ak to stihnete do piatich pracovných dní po lehote, predĺženie je bez poplatku.  

Dostal som výzvu na vrátenie. Môžem si knihu predĺžiť?

Nie, takáto kniha sa nedá predĺžiť. Treba ju čo najskôr vrátiť. 7 dní po uplynutí výpožičnej lehoty sa na takýto dokument začne účtovať poplatok za oneskorené vrátenie. Spätne sa napočíta 0,10 € na takúto knihu a deň. 

Dosiahol som limit predĺžení, ale ešte ju potrebujem. Môžem si ju ešte požičať?

Ak na knihy nie je zadaná rezervácia, tak môžete o ich predĺženie požiadať mailom na adrese ukfphil.uniba.sk alebo prineste knihy do knižnice, kde Vám výpožičky predĺžime  a začne Vám plynúť nová lehota s možnosťou predĺžiť si ju.

Kde môžem vrátiť vypožičané knihy

Knihy môžete vrátiť osobne na týchto pracoviskách:
- v centrálnej požičovni, na Múzejnej ulici, č. d. N301,
- na Slovanskom seminári, Gondova 2, č. d.  G237,
- Historickom seminári, Šafárikovo nám. 6, č. d. S425,
- Filologickom seminári, Gondova 2, č. d. G100 

Do biblioboxu na prízemí Átria na Gondovej ulici (v blízkosti výťahu) 

Poštou na našej adrese:
Ústredná knižnica FiF UK
Gondova 2
81102 Bratislava 

Potrebujem rešerš

Návod na vypracovanie rešerše nájdete na stránke súborného katalógu – v časti POMOC.
Ak s tým máte problém, môžete kontaktovať knižnicu na mailovej adrese alebo priamo v Centrálnej požičovni na N301, kde Vás usmernia. 

Osobné konzultácie – nenašiel som tu odpoveď na svoju otázku

Ak by ste potrebovali poradiť s výberom vhodnej literatúry, prípadne máte inú špecifickú otázku, neváhajte sa na nás obrátiť osobne v Centrálnej požičovni na Múzejnej ulici, č. d.  N301. 
Formulár na objednanie osobnej konzultácie nájdete tu