Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Manuál TV - Najčastejšie otázky

Manuál TV - Najčastejšie otázky

1. Za Telesnú výchovu je možné získať kredity. Treba si ju však okrem prihlásenia na stránke STVA zapísať aj v Ais2.

2. Maximálny počet kreditov, ktoré môžete získať za jeden stupeň štúdija sú 2 kredity. (To znamená, že ak ste si zapísali TV v prvom ročníku v oboch semestroch v druhom ročníku už kredity získať nemôžete.)

To však neznamená že Telocvik nemôžete navštevovať!!!

3. Môžete navštevovať aj viaceré športy. Kredity však získate iba za jeden.

4. Hlavným kritériom pri hodnotení z TV je dochádzka. Ak ste si raz predmet zapísali do Aisu bolo by dobré ho navštevovať.

5. Ak chcete mať hodnotenie zapísané v Aise mali by ste navštíviť počas konzultačných hodín miestnosť G22 alebo nás aspoň kontaktovať mailom. Inak sa môže stať že Vám známka nemusí byť zapísaná.

5. Aktivity STVA začínajú neskôr ako semester ( v LS2016/2017 to bude 27.2).