Manuál TV - Najčastejšie otázky

Manuál TV - Najčastejšie otázky

1. Za Telesnú výchovu je možné získať kredity. Treba si ju však okrem prihlásenia na mail STVA marko.mizicko@uniba.sk zapísať aj v Ais2.

2. V každom semestri štúdia si môžete zapísať Telesnú výchovu. V ZS v prvom ročníku TV1, v ZS druhého ročníka TV 3 a v ZS tretieho ročníka TV5.

Ak si Telesnú výchovu nezapíšete do Aisu, neznamená to že Telocvik nemôžete navštevovať!!!

3. Môžete navštevovať aj viaceré športy. Kredity však získate iba za jeden.

4. Hlavným kritériom pri hodnotení z TV je dochádzka. Ak ste si raz predmet zapísali do Aisu bolo by dobré ho navštevovať.

5. Ak chcete mať hodnotenie zapísané v Aise mali by ste navštíviť počas konzultačných hodín miestnosť G22 alebo nás aspoň kontaktovať mailom. Inak sa môže stať že Vám známka nemusí byť zapísaná.

5. Niektoré aktivity STVA začínajú neskôr ako semester ( v ZS 2021/2022 to bude 28.9).

6. Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu so šírením Covid-19 sme posilnili aktivity prebiehajúce vonku ide o:

-kondičné behanie (4x týždenne)

-turistika v priebehu semestra 4 dni počas víkendov (na hodnotenie je povinné absolvovať 2 túry)

-horolezectvo/športové lezenie

-bežecké lyžovanie (mesiace december až február podobný formát ako turistika, ešte upresníme)