Kondičný beh

Termín:  od 28.09. 2020 

Ráno:

utorok a štvrtok 8:00 

Poobede:

utorok a streda 16:00

Kde: Mlynská dolina 

Prvé stretnutie pri turniketoch pred Atriovými domčekmi. (Bude pravdepodobne len informatívne a zoznámime sa s traťou, je možné že budem na ranné stretnutie pár minút meškať, počkajte ma prosím.)

Viac informácií  mail:  marko.mizickouniba.sk

Poprípade sa zastavte počas konzultačných hodín (Po., St., Pia. Na Gondovej 2, miestnosť G22)