Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Aktuality

1. Lezenie na umelej stene bude v utorok a štvrtok od 17:00 do 18:30. 

Maximálny počet v skupine je 7 študentov na prvej hodine sa rozdelíme. Prosím nemeškajte.

2. Body forming sa mení na Latino fitnes. Náplň zostáva rovnaká len hudba na ktorú bude cvičiť je iná.

3. Posilňovňa na FMFI UK bude k dispozícii v pondelok od 11-12 a stredu 15-16. Naša posilňovňa v utorok a štvrtok od 19-20. Naša posilňovňa je však oveľa slabšie vybavená a vydržia v nej naozaj iba nadšenci. V našej posilňovni cvičíte sami. Záujemcovia o obe možnosti píšte mi prosím na mail kedy budete chodiť.

4. Plávanie organizujeme v spolupráci s Ústavom telesnej kultúry Právnickej fakulty. Bude v Utorok na Pasienkoch od 11:45, Hláste sa u Dr. Kolárika. taktiež je potrebné napísať mi mail.

5. Thajský box v zimnom semestri 2019/2020 nebude.

6. Kondičné behanie začne 9.10.

7. Horolezectvo začne od 7.10. o 18:15 na Gondovej číslo dverí 22.

8. Zumba bude bývať zatiaľ len vo štvrtok o 19:00. Druhý termín v pondelok alebo stredu pripravujeme.