Filozofická fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

PROLANG

Projekt sa zameriava na propagáciu vyučovania menej používaných európskych jazykov – slovenčiny, slovinčiny a litovčiny – pre mladých v pohybe. Je súčasťou Life Long Learning Programme a medzi jeho hlavné ciele patrí identifikovať optimálne prostriedky propagácie jazykového vyučovania v rámci členských štátov EÚ, zhodnotiť a prispôsobiť identifikované modely propagácie a využiť ich pri vytváraní propagačnej webstránky, vytvoriť online jazykový test s cieľom vzbudiť záujem o učenie sa jazyka a vytvoriť webstránku zameranú na ďalšie šírenie informácií a ich využívanie cieľovou skupinou používateľov. Webstránka projektu je k dispozícii na www.prolang.net.