Odborno-metodický seminár

Odborno-metodický seminár pre učiteľov slovenského jazyka v zahraničí

Posúvame hranice

Päťdňový kurz realizovaný online formou je určený všetkým Vám učiteľkám a učiteľom slovenčiny pôsobiacim v zahraničí, ktorí máte záujem zdokonaliť si svoje teoretické znalosti, ale najmä praktické didaktické zručnosti pri výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka. Ponúkame Vám online webináre vedené ostrieľanými lektormi a lektorkami v oblasti metodiky výučby SakoCJ a prakticky orientované online workshopy. Forma webinárov je zvolená tak, aby ste aj vy sami mohli aktívne vstupovať do ich realizácie a obohatili sme sa vzájomne svojimi skúsenosťami. Celkový rozsah online výučby je 10 x 90-minútových výučbových blokov.

Dátum: 17. 08. - 21. 08. 2020
Prihlasovanie: do 10. 07. 2020

Viac informácií a prihlasovanie: https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati/odborno-metodicky-seminar-pre-ucitelov-slovenskeho-jazyka-v-zahranici-1

PROGRAM

Program seminára nájdete tu.