Odborno-metodický seminár

Odborno-metodický seminár pre učiteľov slovenského jazyka v zahraničí (2024)

2024: FENOMÉNY SLOVENSKÉ V LINGVODIDAKTICKEJ PRAXI 

Seminár je poskytovaný učiteľom slovenského jazyka pôsobiacim na školách v zahraničí v rámci aktivít Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Schváleným uchádzačom v prípade prezenčnej formy seminára je poskytnuté bezplatné ubytovanie (jednolôžková, príp. v dvojlôžková izba v hoteli Akademik), obedy vo fakultnej jedálni, príspevok na raňajky a večeru, výučbové materiály, ako aj bohatý vzdelávací a kultúrno-spoločenský program zabezpečený organizátorom. Účastníci si hradia cestovné náklady (cesta na Slovensko/späť, mestská doprava v Bratislave) a poistenie.

Odborno-metodický seminár pre učiteľov SJ pôsobiacich v zahraničí (2023)

2023: PRAVIDLÁ A SYSTÉM

V termíne od 14. augusta do 18.  augusta 2023 sa uskutoční odborno-metodický seminár pre učiteľov slovenského jazyka v zahraničí prezenčnou aj online formou. 

 

  • Prihlásiť sa môžete najneskôr do 11. júna 2023 cez tento link
  • Celkový rozsah výučby je 10 x 90-minútových výučbových blokov (1. blok 9:00 - 10:30 (CET), 2. blok 11:00 - 12:30 (CET)) a ďalšie kultúrne akcie je možné absolvovať v prezenčnej forme.
  • Účastníčky a účastníci kurzu si môžu zvoliť, či majú záujem o absolvovanie kurzu v online alebo v prezenčnej podobe.
  • Po absolvovaní kurzu dostanú účastníčky a účastníci certifikát

 Program seminára nájdete tu

Informácie pre uchádzačov: 

Päťdňový kurz je určený učiteľkám a učiteľom slovenčiny pôsobiacim v zahraničí, ktorí majú záujem zdokonaliť si svoje teoretické znalosti, ale najmä praktické didaktické zručnosti pri výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka. Ponúkame semináre vedené skúsenými lektorkami a lektormi v oblasti metodiky výučby SakoCJ a prakticky orientované workshopy. Forma seminárov je zvolená tak, aby účastníci kurzu mohli aktívne vstupovať do ich realizácie a obohatili sme sa vzájomne svojimi skúsenosťami.