Kurzy slovenského jazyka pre pedagogických a odborných zamestnancov

Kurzy pre pedagogických a odborných zamestnancov v školstve

V spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu v letnom semestri 2023/2024 otvárame:

 

1. Prípravný kurz na skúšku zo štátneho jazyka B2/C1 (prezenčne)

(minimálna dosiahnutá úroveň - ukončená B2)

(podmienka nástupu do kurzu: online test a ústny pohovor)

 

Termín kurzu: apríl - jún 2024, štvrtok 17.45-20.00

Rozsah: 30 vyučovacích hodín (1x 3 hodiny týždenne)

Forma: prezenčne na Filozofickej fakulte UK, Gondova 2

Lektorka: Mgr. Adela Ismail Gabríková, PhD.

Maximálny počet účastníkov: 15

KURZ JE UŽ NAPLNENÝ, ďalší termín: október-december 2024

 

2. Prípravný kurz na skúšku zo štátneho jazyka B2/C1 (online)

(minimálna dosiahnutá úroveň - ukončená B2)

(podmienka nástupu do kurzu: online test a ústny pohovor)

 

Termín kurzu: apríl - jún 2024, štvrtok 18.00-19.50

Rozsah: 25 vyučovacích hodín (1x 2,5 hodiny týždenne)

Forma: online

Lektorka: Mgr. Petra Švancarová, PhD.

Maximálny počet účastníkov: 15

KURZ JE UŽ NAPLNENÝ, ďalší termín: október-december 2024

 

3. Jazykový kurz pre pedagógov B1/B2 (online)

Termín kurzu: marec - máj 2024, pondelok a štvrtok, 18.00-19.30

Rozsah: 40 vyučovacích hodín (2x 2 hodiny týždenne)

Cena: 120 EUR

Lektorka: Mgr. Eva Španová, PhD.

Maximálny počet účastníkov: 15