Veronika Sýkorová

Mgr. Veronika Sýkorová

 

email: veronika.cemesova@uniba.sk

telefón: +421 2 59 339 497

miestnosť: G 415

   

V rokoch 2004-2008 študovala na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom. V roku 2013 ukončila 5-ročné magisterské štúdium v odbore učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (diplomová práca: Premeny básnickej tvorby Daniela Heviera; školiteľka: doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD.).

V rokoch 2013-2015 pôsobila ako pedagóg na bilingválnej Obchodnej akadémii Imricha Karvaša v Bratislave.

Od októbra 2015 je tajomníčkou SAS.

 

She studied at Secondary Grammar School in Dubnica nad Váhom from 2004 to 2008. In 2013, she graduated from the Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava in the study programme German language and literature and Slovak language and literature (thesis: Transformation of Daniel Hevier's Works of poetry; supervised by doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD.).

She has been a teacher at Business college Imrich Karvaš in Bratislava (2013-2015).

She is secretary of SAS since October 2015.