Pavol Zlatovský

Mgr. Pavol Zlatovský

e-mail: zlatovsky1@uniba.sk

miestnosť: G415

 

V rokoch 2012 – 2017 študoval odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii jazykov slovenský a taliansky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia strávil jeden semester na Univerzite La Sapienza v Ríme. V roku 2017 ukončil magisterské štúdium obhajobou diplomovej práce Preklad knihy Le galline pensierose od Luigiho Malerbu. Prekladom sa príležitostne venuje i v súčasnosti. V centre SAS pôsobí na pozícii lektor a tiež ako tútor e-learningového kurzu slovenčiny ako cudzieho jazyka (www.e-slovak.sk).