Júlia Choleva

Mgr. Júlia Choleva, PhD.

email: julia.choleva@uniba.sk

telefón: +421 2 9013 2207

miestnosť: G 415

https://savba.academia.edu/JuliaVrablova 

 V roku 2010 ukončila štúdium predmetov slovenský jazyk a literatúra –  filozofia na Univerzite Komenského v Bratislave. Popri štúdiu pracovala ako jazyková redaktorka, editorka a externá redaktorka vo viacerých periodikách. Ako interná doktorandka pôsobila na oddelení súčasného slovenského jazyka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, kde sa venovala výskumu slovenskej jazykovej ideológii vo vzťahu k európskej integrácii. Výskumu jazykovej ideológie a verejnému priestoru sa venovala tiež počas študijného pobytu v Centre pragmatiky na Univerzite v Antverpách. V súčasnosti sa zaoberá najmä výskumom systémového  jazykového plánovania, predovšetkým akvizičného jazykového plánovania pre ľudí a deti, pre ktoré je slovenčina druhým či cudzím jazykom. Bola a je členkou viacerých riešiteľských kolektívov venujúcich sa výskumu viacjazyčnosti. Od r. 2018 je členkou výkonného výboru a zároveň reprezentantkou Slovenskej republiky v Európskej federácii národných inštitúcií pre jazyk.Súčasne pracuje na oddelení sociálnej lingvistiky v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV.