Informácie o letnej škole

TERMÍN

58. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca sa uskutoční v termíne od 1. do 13. 8. 2022 dištančnou (online) formou aj prezenčne (v prezenčnej forme od 31. 7. do 13. 8. 2022). 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

REGISTRÁCIA 

na prezenčnú výučbu bude v pondelok 1. augusta 2022

VIAC INFORMÁCIÍ K 1. augustu 2022

  • od 8:00 do 9:30 (SEČ/CET)
  • na adrese: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Gondova 2
  • prízemie - miestnosť č. 3 (vpravo)
  • vystúpiť na zastávke MHD - Šafárikovo námestie

Ďalšie informácie o letnej škole zverejníme postupne. Sledujte túto stránku - nájdete tu všetky informácie.  

 

 

TESTOVANIE pred letnou školou (online)

Testovanie, na základe ktorého budú študenti rozdelení do skupín podľa jednotlivých jazykových úrovní, bude dostupné online od 13. do 24. júla 2022

Bližšie informácie o testovaní dostanú účastníci e-mailom najneskôr do 12. júla.

NB! Ak ste sa prihlásili na letnú školu, ale nedostali ste informácie o vstupnom testovaní, kontaktujte Mgr. Janu Výškrabkovú, PhD. na vyskrabkova2uniba.sk.  

RÁMCOVÝ PROGRAM

Rámcový program letnej školy:

9:00 - 10:30 CET - jazykový seminár

10:30 - 11:00 CET - prestávka

11:00 - 12:00 CET - jazykové cvičenia 

13:30 - 14:30 CET - konverzácie (úroveň A1 - A2)

13:30 - 14:30 CET - prednáška 1 (úroveň B1 - C1)

14:30 - 15:30 - prednáška 2 (úroveň B1 - C1)

Pripravujeme aj fakultatívny popoludňajší kultúrny program. Bližšie informácie upresníme neskôr. 

DETAILNÝ PROGRAM 58. ročníka letnej školy SAS

Program 58. ročníka letnej školy slovenského jazyka a kultúry STUDIA ACADEMICA SLOVACA nájdete:

 

  • prezenčná forma tu.
  • online forma tu

 

 

INFORMÁCIE pre samoplatcov

Letnej školy SAS sa môžu zúčastniť len osoby od 18 rokov.

Ubytovanie a stravu si samoplatcovia zabezpečujú sami.

Poznámka: Kurzy pre jednotlivé jazykové úrovne budú otvorené len v prípade, že sa na kurz danej úrovne prihlási minimálne 5 ľudí.

Poplatky pre samoplatcov:

PRIHLÁŠKY

PRIHLÁŠKA - VERZIA  A

Táto verzia je určená iba pre štipendistov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Môžete ju vyplniť až po získaní štipendia - každé štipendium predstavuje jedinečný kód, ktorý dostanete po výberovom konaní na ambasáde alebo na lektoráte. Bez použitia kódu nebude prihláška odoslaná.

Prihlasovať sa môžete od 28. marca do 31. mája 2022.

(Štipendijný kód Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR obsahuje písmená MS.)PRIHLÁŠKA - VERZIA B

Táto verzia je určená pre samoplatcov, ktorí majú záujem zúčastniť sa letnej školy. 

Deadline na posielanie prihlášok pre samoplatcov je 26. jún 2022.