Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie o letnej škole

TERMÍN

56. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca sa bude konať v čase od 2. do 22. augusta 2020.

POPLATKY pre samoplatcov

Poplatky pre samoplatcov:

Samoplatcom neposkytujeme ubytovanie. Ubytovanie si, prosíme, zabezpečte sami. V prípade záujmu môžete využiť služby Hotela Družba: https://www.hoteldruzba.sk/

Ak máte záujem o raňajky, tieto budú podávané v priestoroch internátu a hotela Družba.   

PRIHLÁŠKY

PRIHLÁŠKA - VERZIA  A

Táto verzia je určená iba pre štipendistov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Môžete ju vyplniť až po získaní štipendia - každé štipendium predstavuje jedinečný kód, ktorý dostanete po výberovom konaní na ambasáde alebo na lektoráte. Bez použitia kódu nebude prihláška odoslaná.

Prihlasovať sa môžete do 15. mája 2020.

(Štipendijný kód Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR obsahuje písmená MS.)

 

PRIHLÁŠKA - VERZIA  B

Táto verzia je určená pre štipendistov SAIA, štipendistov Rektorátu Univerzity Komenského a pre samoplatcov bez štipendia.

Prihlasovanie bude spustené 23. marca 2020.

Prihlasovať sa môžete do 15. júna 2020.

(Štipendijný kód Univerzity Komenského obsahuje písmená RUK a štipendijný kód SAIA obsahuje písmená SAIA.)