Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie o letnej škole

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Je nám to ľúto, ale vzhľadom na nejasnú epidemiologickú situáciu sa 56. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca neuskutoční prezenčnou formou.

So záujemcami o slovenčinu sa chceme stretnúť aspoň virtuálne. Preto sa v prípade záujmu letná škola uskutoční od 3. do 14. augusta 2020 dištančnou formou. Uchádzači so štipendiom sa môžu prihlasovať do 15. mája 2020.  

Ak máte záujem zúčastniť sa letnej školy SAS ako samoplatca, kontaktujte tajomníčku SAS Zuzanu Vrabcovú (zuzana.vrabcovauniba.sk). Prihlásiť sa môžete do 20. júna 2020. 

TERMÍN

56. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca sa bude konať od 3. do 14. augusta 2020 dištančnou formou.

RÁMCOVÝ PROGRAM

Rámcový program letnej školy:

9:00 - 10:30 - jazykový seminár

10:30 - 11:00 - prestávka

11:00 - 12:00 - konverzácie ALEBO prednášky (pre pokročilých študentov)

Pripravujeme aj fakultatívny popoludňajší program. Bližšie informácie upresníme neskôr. 

PRIHLÁŠKY

PRIHLÁŠKA - VERZIA  A

Táto verzia je určená iba pre štipendistov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Môžete ju vyplniť až po získaní štipendia - každé štipendium predstavuje jedinečný kód, ktorý dostanete po výberovom konaní na ambasáde alebo na lektoráte. Bez použitia kódu nebude prihláška odoslaná.

Prihlasovať sa môžete do 15. mája 2020.

(Štipendijný kód Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR obsahuje písmená MS.)

 

PRIHLÁŠKA - VERZIA  B

Táto verzia je určená pre štipendistov SAIA, štipendistov Rektorátu Univerzity Komenského a pre samoplatcov bez štipendia.

Prihlasovanie bude spustené 23. marca 2020.

Prihlasovať sa môžete do 15. júna 2020.

(Štipendijný kód Univerzity Komenského obsahuje písmená RUK a štipendijný kód SAIA obsahuje písmená SAIA.)