Informácie o letnej škole

TERMÍN

54. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca sa bude konať v čase od 5. do 25. augusta 2018.

REGISTRÁCIA

Registrácia bude prebiehať:

A.

v nedeľu 5. augusta 2018 od 13.30 do 19.00 na recepcii internátu / hotela Družba

Dostanete základné informácie o programe a priebehu letnej školy, ubytovaní, strave, doprave a lístky na raňajky.

V prípade, že pricestujete neskôr, kľúč dostanete na recepcii a zaregistrovať sa prídete v pondelok ráno na Filozofickú fakultu.

B.

v pondelok 6. augusta 2018 od 7.00 do 8.00 v kancelárii SAS (Filozofická fakulta UK, Gondova 2, 4. poschodie, č. 415)

(V pondelok 6. augusta 2018 od 8.00 do 9.00 prebieha úvodná porada zamestnancov SAS, preto sa, prosím, príďte zaregistrovať pred 8.00.)

 

 

VÝUČBA

Výučba bude prebiehať v budove Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Adresa:

Filozofická fakulta UK

Gondova 2

814 99  Bratislava

 

MAPA - ako sa môžete dostať z internátu / hotela Družba na Filozofickú fakultu UK.

UBYTOVANIE

Ubytovanie počas letnej školy je zabezpečené v internáte / hoteli Družba.

 

ADRESA

VI Družba UK / Hotel Družba

Botanická 25

841 04  Bratislava

 

Pokyny, ako sa môžete dostať na internát Družba.

 

Dôležité informácie:

  • v izbách je káblové pripojenie na internet
  • je potrebné priniesť si vlastný uterák (uteráky sú iba v hotelovej časti)
  • v budove internátu je práčovňa

POPLATKY pre samoplatcov

Poplatky pre samoplatcov:

DOPRAVA V BRATISLAVE

Z internátu / hotela Družba na Filozofickú fakultu je najlepšie cestovať električkou.

Ak cestujete iba jedenkrát denne, je výhodnejšie kúpiť si jednorazový cestovný lístok:

  • lístok s platnosťou 15 minút - 0,70 € (neprestupný)
  • lístok s platnosťou 30 minút - 0,90 € (prestupný)
  • lístok s platnosťou 60 minút - 1,20 € (prestupný)

Informácie o mestskej hromadnej doprave nájdete na www.imhd.sk.

Ak budete cestovať častejšie a dlhšie, je výhodnejšie vybaviť si predplatný cestovný lístok.

  • karta - 4,30 € (treba priniesť fotografiu 3 x 3,5 cm)
  • 30-dňový predplatný lístok - 26,90 €

Informácie o predplatných lístkoch nájdete na http://www.dpb.sk/pre-cestujucich/predplatny-cestovny-listok/

ZDRAVOTNÉ POISTENIE

A. Ak ste občanom Európskej únie, bude Vám stačiť európsky preukaz zdravotného poistenia. 

B. Ak nie ste občanom Európskej únie, vybavte si, prosím, doplnkové cestovné poistenie.

PRIHLÁŠKY

PRIHLÁŠKA - VERZIA A

Táto verzia je určená iba pre štipendistov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Môžete ju vyplniť až po získaní štipendia - každé štipendium predstavuje jedinečný kód, ktorý dostanete po výberovom konaní na ambasáde alebo na lektoráte. Bez použitia kódu nebude prihláška odoslaná.

Prihlášku odošlite najneskôr do 15. mája 2018.

(Štipendijný kód Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR obsahuje písmená MS.)

 

PRIHLÁŠKA - VERZIA B

Táto verzia je určená pre štipendistov SAIA, štipendistov Rektorátu Univerzity Komenského a pre samoplatcov bez štipendia.

Prihlášku odošlite najneskôr do 30. júna 2018.

(Štipendijný kód Univerzity Komenského obsahuje písmená RUK a štipendijný kód SAIA obsahuje písmená SAIA.)