Účasť na vedeckých podujatiach

Účasť členov katedry na vedeckých podujatiach

 

Medzinárodné vedecké podujatia:

 • 2013 konferencia „Global Pop“, Tate modern, London – Referát „Altar/Objects, Labyrinth/Environment: In the middle of the artwork – artworks as an interactive space in Slovak alternative art in the 1960s“, Londýn, Veľká Británia

aktívna účasť: Mgr. Andrea Bátorová, PhD.

 

 • 2014 konferencia „Performance Art in Central and Eastern Europe“ na 102. CAA Annual Conference, Chicago – Referát „Mapping the crossovers of tradition, neo-avant-garde and postmodern strategies in Slovak action art of 1960s and 1970s”, Chicago, USA

aktívna účasť: Mgr. Andrea Bátorová, PhD.

 

 • 2014 konferencia „Performing Art in the Second Public Sphere“, Kulturbrauerei, Berlin – Chair of the Panel "Opening up spaces of performance", Berlín, Nemecko

aktívna účasť: Mgr. Andrea Bátorová, PhD.

 

 • 2014 konferencia „When exhibitions become politics“, Friedrich-Schiller Universität Jena – Referát „Ausstellungen als (un)politische Medien. Danuvius 68 und II. Permanente Manifestationen (Zur alternativen und inoffiziellen Kunst in den 1960er Jahren)“, Jena, Nemecko

aktívna účasť: Mgr. Andrea Bátorová, PhD.

 

 • 2015 konferencia „Subversive Practices and Imagined Realities in Central, Eastern and Southern Europe after 1945“ auf der AAH Conference in Norwich – Chair of the panel, Norwich, Veľká Británia

aktívna účasť: Mgr. Andrea Bátorová, PhD.

 

 • 2015 konferencia „Dark rooms – Räume der Unsichtbarkeit“, Exzellenzcluster Bild Wissen Gestaltung, Humboldt Universität Berlin – Referát „Möglichkeit des Entdeckens – Jana Želibská“, Berlín, Nemecko

aktívna účasť: Mgr. Andrea Bátorová, PhD.

 

 • 30.-31.10 2015 konferencia Beyond the café/pub split: interlocking urbanity and rurality in the popular culture of East Central European societies, Centrum pro studium populární kultúry, Praha, Česká Republika 

aktívna účasť: Mgr. Michaela Rudyjová

 

 • 27.–28.11. 2015 konferencia Memory in Southern and Western Slavic Cultures, Varšavská Univerzita, Varšava, Poľsko

aktívna účasť: Mgr. Petra Chovancová, PhD.

 

 • 6.-9.4. 2016 konferencia SCIENTIFIC CONFERENCE SGEM VIENNA 2016. Social Sciences and Arts, Viedeň, Rakúsko

aktívna účasť: Mgr. Miroslava Profantová, PhD. a Prof. PhDr. Viera Gažová, CSc.

 

 • 7.-22.7. 2016 konferencia 6th International Conference on Memory, ELTE Univerzitné kongresové centrum, Budapešť, Maďarsko

aktívna účasť: Mgr. Petra Chovancová, PhD. a Mgr. Beáta Benczeová, PhD.

 

 • 10.-14.7. 2016 konferencia 3th ISA Forum of Sociology: The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World, Medzinárodná Sociologická Asociácia, Viedeň, Rakúsko

aktívna účasť: Mgr. Michaela Rudyjová

 

 • 2016 konferencia 13. Kongrese Gesellschaft für Theaterwissenschaft "Theater als Kritik", Frankfurt/Giessen – účasť s referátom "Kunst der Kontestation. Inoffizielle performative Praktiken in der Slowakei in den 1970er Jahren"

aktívna účasť: Mgr. Andrea Bátorová, PhD.

 

 • 13. 10. 2017 konferencia Freedom in Culture, Freedom in Culture, Collegium Maius (Jagiellońska st. 15), Jagiellonian University, Poľsko

aktívna účasť: Mgr. Petra Chovancová, PhD., Mgr. Peter Pivoda a Mgr. Michaela Rudyjová

 

aktívna účasť: Mgr. Peter Pivoda

 

 • 13.-19.7. 2018 In between? - projekt realizovaný Európskou sieťou pamäte a solidarity (European Network Remembrance and Solidarity) so sídlom vo Varšave v rôznych prihraničných oblastiach stredo- a východoeurópskych krajín, a v balkánskych krajinách - lokálna koordinátorka projektu

 aktívna účasť: Mgr. Petra Chovancová, PhD.

 

aktívna účasť: PhDr. Alexander Plencner, PhD.

 

aktívna účasť: Mgr. Peter Pivoda

 

 aktívna účasť: Mgr. Andrea Bátorová, PhD.

 

 • 13.-19. 7. 2018 "In between?" - projekt realizovaný Európskou sieťou pamäte a solidarity (European Network Remembrance and Solidarity) so sídlom vo Varšave v rôznych prihraničných oblastiach stredo- a východoeurópskych a balkánskych krajín

aktívna účasť: Mgr. Petra Chovancová, PhD.

 

aktívna účasť: Mgr. Petra Chovancová, PhD.

 

 • 21.10. 2019 workshop v Centre pre súčasnú a digitálnu históriu v rámci Luxemburskej univerzity, týkajúca sa medzinárodného projektu Fall of the Iron Curtain 

aktívna účasť: Mgr. Petra Chovancová, PhD.

 

  aktívna účasť: Mgr. Petra Chovancová, PhD.

   

  • 6.11. 2019 konferencia Marketing Identity 2019, účasť s príspevkom Ekonomika pozornosti: Akú cenu má čas, ktorý strávime online?, Trnava, Slovensko

  Aktívna účasť: PhDr. Alexander Plencner, PhD.

   

  aktívna účasť: Mgr. Andrea Bátorová, PhD.

   

  aktívna účasť: PhDr. Alexander Plencner, PhD.

   

  aktívna účasť: Mgr. Andrea Bátorová, PhD.

   

  • 22.4. 2020 online konferencia Megatrends and Media 2020, účasť s online príspevkom Rola emócií v online argumentácii, Trnava, Slovensko

  aktívna účasť: PhDr. Alexander Plencner, PhD.

   

   

  Domáce vedecké podujatia s medzinárodnou účasťou:

  • 14.-15.4. 2015 konferencia Megatrends and Media 2015: Media Farm – Totems and Taboo, FMK UCM v Trnave

  aktívna účasť: PhDr. Zuzana Slušná, PhD. a Mgr. Beáta Benczeová, PhD.

   

  • 2015 konferencia Metamorfózy, transformácie a vektory posunu centra a periférie v priestoroch umenia a kultúry, Univerzita P. J. Šafárika, Prešov

  aktívna účasť: Mgr. Miroslava Profantová, PhD., Mgr. Beáta Benczeová, PhD. a Prof. PhDr. Viera Gažová, CSc.

   

  • 26.-27.11. 2015 konferencia Košické politologické dialógy: Kam kráčaš demokracia?, Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  aktívna účasť: Mgr. Miroslava Profantová, PhD., Mgr. Beáta Benczeová, PhD. a Prof. PhDr. Viera Gažová, CSc.

   

  • 19.- 20.4. 2016 konferencia Megatrends and Media 2016:  Critique in Media, Critique of Media, FMK UCM v Trnave

  aktívna účasť: PhDr. Zuzana Slušná, PhD. a Mgr. Beáta Benczeová, PhD.

   

  • 1.-4.9. 2016 konferencia 28th World Congress of the SVU: The World In a Time of Change, účasť s príspevkom "Possibilities of Museums and Galleries in Accountability and Involvement Support in Recent Times", Society for Arts and Sciences SVU, Bratislava

  aktívna účasť: Mgr. Peter Pivoda

   

  • 23.9. 2016 konferencia Regionálna identita a jej skúmanie (Bytča), Pedagogická fakulta UK v Bratislave

  aktívna účasť: Prof. PhDr. Viera Gažová, CSc., Mgr. Beáta Benczeová, PhD. a Mgr. Petra Chovancová, PhD.

   

  •  8.-9.11. 2016 konferencia Marketing Identity 2016: Brands we Love, FMK UCM v Trnave

  aktívna účasť: PhDr. Zuzana Slušná, PhD.

   

  • 23.–24. 11. 2016 konferecia Košické politologické dialógy: Kríza parlamentarizmu,  Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  aktívna účasť: Mgr. Beáta Benczeová, PhD.

   

  • 2016 konferencia Možnosti a limity politicko-historickej interpretácie umenia éry reálneho socializmu, Sympózium v rámci projektu COURAGE (Horizont 2020), účasť s referátom „Performatívna prax, dokumentácia a archív“, UK v Bratislave

  aktívna účasť: Mgr. Andrea Bátorová, PhD.

   

  • 20.1. 2017 konferencia Filozofia a kultúra. Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov
  • 23.–24.11. 2017 konferencia Košické politologické dialógy: Občianska spoločnosť,  Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  aktívna účasť: Prof. PhDr. Viera Gažová, CSc. a PhDr. Zuzana Slušná, PhD.