Riešené projekty a granty

PROJEKTY A GRANTY

  • VEGA 1/4659/07 Systemizácia kategoriálneho aparátu kulturológie

Zodpovedná riešiteľka:   PhDr. Zuzana Slušná, PhD.

  • VEGA, 1/0754/08 Modely interkultúrnej kompetencie v stredoeurópskom priestore. 2008 – 2010

Zodpovedná riešiteľka:  prof. PhDr. Viera Gažová, CSc.

  • VEGA 1/0790/12 Priemysel/priemysly kultúry.

Zodpovedná riešiteľka:   prof. PhDr. Viera Gažová, CSc.

  • VEGA,1/0823/12  Kultúrny obrat v sociológii kultúry

Zodpovedná riešiteľka:   doc. PhDr. Adela Kvasničková, CSc.

Zodpovedná riešiteľka:   PhDr. Zuzana Slušná, PhD.

  • VEGA 1/0519/15 Aktuálne témy kulturologického diskurzu: kreativita a mobilita

Zodpovedná riešiteľka: prof. PhDr. Viera Gažová, CSc.

  • VEGA (2016-2017) „Topografia vybraných aspektov reprezentácie tela a jeho vzťahu v umení na Slovensku a kontextualizácia performatívnych umeleckých stratégií v stredoeurópskom priestore“

Riešiteľka projektu: Mgr. Andrea Bátorová, PhD.

Spoluriešiteľka projektu: Mgr. Andrea Bátorová, PhD.

Spoluriešiteľka projektu: Mgr. Andrea Bátorová, PhD.