Veda

Nová učebnica dr. Andrey Bátorovej Umenie ako život a život ako umenie: od ready-made k street-artu

Doktorka Andrea Bátorová vydala nový študijný materiál Umenie ako život a život ako umenie: od ready-made k street-artu. 

Študijný materiál si môžete stiahnuť tu

Recenzia publikácie The Art of Contestation Andrey Bátorovej

Dávame do pozornosti recenziu publikácie The Art of Contestation autorky Andrey Bátorovej na portáli Artmargins. Autorkou recenzie je Amy Bryzgel z University of Aberdeen.

Pracovný seminár Kultúra a kreatívny priemysel: podoby prepojení

Katedra kulturológie a Sekcia sociológie kultúry SSS  pri SAV usporiadali pracovný seminár s názvom Kultúra a kreatívny priemysel: podoby prepojení. 

Seminár sa uskutočnil vo štvrtok 5. 12. 2019 o 16:00 h. v budove UK na Šafárikovom námestí v miestnosti číslo S2.

Odzneli tieto odborné príspevky:

Doc. PhDr. Adela Kvasničková, CSc.: Otázka kultúry ako kreatívneho priemyslu

PhDr. Mária Suríková: Reflexivita - konštruktivizmus - kreativita: súvislosti a odlišnosti

Mgr. Anna Šmidriaková: Mobilita vizuálnych umelcov a jej kreatívny a ekonomický potenciál

Mgr. Zuzana Polakovičová: Možnosti kreatívneho priemyslu ako nástroja podpory rozvoja lokálnej kultúry

Mgr. Peter Pivoda: Kreativita v kontexte súčasných špecifík recepcie kultúrnych produktov v múzeách umenia

Nová monografia Mgr. Andrey Bátorovej, PhD.

Mgr. Andrea Bátorová, PhD. vydala novú monografiu s názvom The Art of Contestation. Performative Practices in the 1960s and 1970s in Slovakia venujúcu sa venujúcu sa akčnému umeniu 60. a 70. rokov na Slovensku.

K dispozícii je aj pdf publikácie.

Nová štúdia Mgr. Andrey Bátorovej, PhD. v kolektívnej monografii

Vyšla nová kolektívna monografia „Aktionskunst jenseits des Eisernen Vorhangs“, v rámci ktorej je uverejnená štúdia Mgr. Andrey Bátorovej, PhD.Bitte drehen sie mich in richtige Richtung!“. Monografia bola zostavená Dr. Adamom Czirakom z Freie Universität Berlin a je výsledkom ich spoločného projektu Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).

Aktívna účasť Mgr. Andrey Bátorovej, PhD. na medzinárodnej konferencii v Rumunsku

V dňoch 8.-9.11. 2019 sa Mgr. Andrea Bátorová, PhD. aktívne zúčastnila medzinárodnej konferencie s názvom Exhibition as Sites of Artistic Contacts During the Cold War v rumunskom Jasi s príspevkom s názvom Alternative Art and Exhibition Practices in the 1960 in former Czechoslovakia.

Aktívna účasť Mgr. Petry Chovancovej, PhD. na medzinárodnej konferencii v Brne

V dňoch 23. – 25. 10. 2019 sa Mgr. Petra Chovancová, PhD. aktívne zúčastnila na medzinárodnej konferencii Zvědavost, nostalgie, nutnost? Kulturně antropologické a etnologické pohledy na východní Evropu jako destinaci týkajúcej sa zmien, možností a rôznych interpretacií cestovania, turizmu, prezentácie destinácií v období socializmu a dnes.

Dr. Chovancová sa na konferencii zúčastnila s referátom s názvom Skalica - spôsoby (seba)prezentácie mesta.

Aktívna účasť Mgr. Petry Chovancovej, PhD. na workshope v Luxembursku

Za Katedru kulturológie sa na workshope týkajúcom sa medzinárodného projektu Fall of the Iron Curtain, v Centre pre súčasnú a digitálnu históriu v rámci Luxemburskej univerzity, zúčastnila Mgr. Petra Chovancová, PhD.

Tento rok si pripomíname tridsať rokov od pádu komunistického režimu. Zámerom projektu je zachytiť spomienky a svedectvá týchto udalostí z radov účastníkov z bežnej verejnosti (tzv. história zdola) a spracovať tieto informácie v pokročilom technologickom rámci.

 
 

Prednáška Mgr. Lukáša Slavíka o youtuberstve a súkromí

Sekcia sociológie kultúry Slovenskej sociologickej spoločnosti, Katedra kulturológie Fif UK a Sociologický ústav SAV usporiadali prednášku Mgr. Lukáša Slavíka s názvom Youtuberství a soukromí: konstrukce, destrukce, reparace.

Prednáška sa uskutočnila 25.9. 2019 o 13:30 v Sociologickom ústave SAV na Klemensovej ulici 19 v miestnosti č. 94 (4. poschodie).

Prednáška Márie Suríkovej o incividualizácii na príklade sociálnych médií

V stredu 21.3. 2018 sa uskutočnila hosťujúca prednáška PhDr. Márie Suríkovej so Sociologického ústavu SAV v Bratislave organizovaná Sekciou sociológie kultúry SSS pri SAV a Katedrou kulturológie s názvom Nove implikácie individualizácie na príklade sociálnych médií (Instagram, You-tube).

Viac informácií v priloženom súbore.

Vydanie nových publikácií o umení vo verejnom priestore

Katedra kulturológie spolu so Sekciou sociológie kultúry Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV v Bratislave usporiadala v máji 2017 Medzinárodný seminár Umenie vo verejnom priestore.
Ako výstup zo seminára vyšli začiatkom roka 2018 dve nové publikácie - zborník abstraktov Umenie vo verejnom priestore a publikácia Umenie a verejný priestor. Zostavovateľkou je Mgr. Michaela Rudyjová.

Seminár sa uskutočnil v rámci Grantovej výskumnej úlohy VEGA  Aktuálne témy kulturologického diskurzu: kreativita a mobilita (VEGA 1-0519/15).

Pracovný seminár Kreativita a mobilita v aktuálnom diskurze

Dňa 1.12. 2017 o 13:30 sa na Katedre kultrulógie uskutočnil pracovný seminár s názvom Kreativita a mobilita v aktuálnom diskurze spojený s diskusiou o výsledkoch riešenia grantovej výskumnej úlohy VEGA 1-0519/15 Aktuálne témy kulturologického diskurzu: kreativita a mobilita.