Témy záverečných prác pre AR 2021/2022

Z uvedených tém si študenti vyberajú, tému konzultujú so školiteľom a následne vyplnia tlačivo PRIHLÁŠKA (viac informácii tu). Na tlačive je potrebné uviesť názov práce (tému) v slovenskom a anglickom jazyku. Tlačivo podpisuje na znak súhlasu so školením zvolenej témy ŠKOLITEĽ, bez podpisu školiteľa je prihláška neplatná.

O termínoch do kedy je potrebné odovzdať vyplnenú prihlášku a kam a do kedy musia byť schválené témy vás budeme informovať v priebehu nasledujúcich dní.