Mgr. Zuzana Polakovičová

Pedagogická činnosť

Predmety pre Bc. stupeň

  • Základy manažmentu kultúry 
  • Praktické cvičenia z manažmentu kultúrnych inštitúcií 

Téma dizertačnej práce a výskumná oblasť

Kultúrne plánovanie a plány rozvoja kultúrneho života vo vybranej lokalite (obec Vištuk)