Externí spolupracovníci

Kontakty, publikácie

Doc. PhDr. Anna Fischerová, CSc. 
E-mail:kkulfphil.uniba.sk
Telefón: 02/59 339 733
   
Publikačná činnosť:zoznam publikácií


PhDr. Svetlana Chomová, PhD.
E-mail:svetlana.chomova@nocka.sk
Telefón:02/20 471 234
Publikačná činnosť:zoznam publikácií


Prof. PhDr. Viera Gažová, CSc.
E-mail: viera.gazova@uniba.sk
Publikačná činnosť: zoznam publikácií 


Mgr. Anna Šmidriaková, PhD.
E-mail: 

anna.smidriakova@gmail.com

Publikačná činnosť: zoznam publikácií 


Mgr. Peter Pivoda, PhD.
E-mail:

peter.pivoda@gmail.com

Publikačná činnosť: zoznam publikácií