Aktuality a oznamy

Základné informácie k začiatku zimného semestra 2021 – 2022

Filozofická fakulta UK pripravila sumár základných informácií k začiatku zimného semestra akademického roka 2021/2022. Základné informácie obdržali študenti aj mailom.

Seminár mladej kritiky a študentská porota. Nová dráma/New Drama 2021

Seminár je určený študentom divadelnej vedy a ďalších príbuzných umenovedných odborov umeleckých, filozofických a filologických fakúlt na Slovensku. Študenti sa budú pod odborným vedením divadelného publicistu, dramaturga a kritika Mila Jurániho venovať reflexii inscenácií hlavného súťažného programu. Účastníci seminára sú zároveň členmi študentskej poroty, ktorá na záver festivalu udelí Cenu študentskej poroty.

Účastníci seminára majú zabezpečené voľné vstupenky na festivalové predstavenia. 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese anna.soltysova@theatre.sk. Súčasťou prihlášky musí byť krátky životopis a akákoľvek recenzia alebo kritika z oblasti divadla. Uzávierka prihlášok: 30. september 2021. Počet účastníkov je obmedzený.

Viac informácií

Webinár AICA International s doktorkou Euringer Bátorovou na YouTube

Webinár AICA International o novej antológií Tomáša Štraussa "Beyond the Great Divide. Essays on European Avantgarde from East to West", na ktorom sa zúčastnili Dr. A. Bátorová, doc. Daniel Grúň, Henry Meyric Hughes a Prof. Jean Marc Poinsot si môžete pozrieť zo záznamu tu: https://youtu.be/blfRfJ3RFTo

Informácie k ďalšiemu zabezpečeniu štúdia kulturológie na fakulte

Aktuálne informácie k súčasnej situácii nájdete na hlavnej stránke.

Zmena poštovej adresy Filozofickej fakulty UK

Dávame do pozornosti novú poštovú adresu Filozofickej fakulty, teda aj Katedry kulturológie. Nová poštová adresa je: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1.

Zmena je už uvedená aj na podstránke kontaktov katedry.

Upozornenie na zmenu čísla a názvu odboru do titulného listu záverečnej práce

Upozorňujeme študentov a študentky, že od 1.9.2019 došlo k zmene názvu sústavy študijného odboru kulturológia a jeho čísla. Po novom kulturológiu nahradil študijný odbor Vedy o umení a kultúre s číslom odboru 8110.

Zmenu prosím zohľadnite pri vypĺňaní titulného listu záverečnej práce. Jeho vzor nájdete na tejto podstránke medzi dokumentami v pravom stĺpci.

Nové podstránky s informáciami pre študentov o štruktúre a zápise predmetov

Študentom dávame do pozornosti nové podstránky pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa, kde nájdete informácie o konkrétnych predmetoch, ich zápise, počtoch kreditov a štruktúre ich delenia do jednotlivých blokov.