Odbor kulturológia

Vážené kolegyne a kolegovia, priatelia, absolventi a všetci, s ktorými spolupracujeme,

na Filozofickej fakulte dochádza od 1. 9. 2020 k niektorým organizačným zmenám. 

Jedna z nich nepriamo ovplyvní aj naše pracovisko, Katedru kulturológie, ale nijakým spôsobom neovplyvní Vaše vysokoškolské štúdium na žiadnom z troch akreditovaných stupňov: bakalárskom, magisterskom ani doktorandskom.

Vzhľadom na organizačné a personálne zmeny sa členovia Katedry kulturológie od 1. 9. 2020 stanú súčasťou iných pracovísk na Filozofickej fakulte. Na zabezpečení študijného programu sa budeme naďalej podieľať spolu s ostatnými kolegyňami a kolegami Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Aj počas Vášho doterajšieho štúdia ste mali ako súčasť plánu predmetov také, ktoré zabezpečovali členovia iných pracovísk (katedier) Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

Študijný program a študijný plán budú ďalej prebiehať podľa platnej akreditácie, na diplome budete mať aj ďalej uvedené, že ste doštudovali študijný program, na ktorý ste boli prijatí: kulturológia.

Štúdium programu zabezpečuje Filozofická fakulta UK v Bratislave. Katedra kulturológie bola len organizačnou zložkou väčšej súčasti, ktorá realizovala viaceré predmety Vami študovaného programu. Činnosť ukončí organizačná zložka, nie študijný program.

Všetky predmety Vášho študijného programu - a mnohé nové - si od septembra budete môcť pozrieť pri zápise predmetov a nájdete ich aj uvedené na našej stránke.

Zmení sa názov našej stránky ale všetky potrebné informácie o Vami študovanom programe nájdete aj naďalej na jednom mieste. O podobe stránky a detailoch momentálne rokujeme s vedením fakulty.

S pozdravom

súčasní členovia Katedry kulturológie FiF Univerzity Komenského