Preklady

Octavio PAZ: Každodenný oheň

Preložil Ján Zambor.

Jorge MANRIQUE: Slohy na otcovu smrť a iné španielske elégie. V preklade a interpretácii Jána Zambora

MilaniuM, Dunajská Lužná 2010, 111 strán, ISBN 978-80-89178-41-4.

Komentovaný preklad najvýznamnejšej španielskej stredovekej elégie a výberovej kolekcie elégií napísaných po španielsky od popredných španielskych a hispanoamerických autorov 20. storočia. Text o básňach napísal a básne vybral a preložil Ján Zambor. Manriqueho elégia z druhej polovice 15. storočia podľa Pedra Salinasa obsiahla „všetky veľké toposy stredovekého myslenia“. Popri nej sú v antológii zastúpené elégie básnikov: Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Miguel Hernández, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Octavio Paz, Jorge Luis Borges, José Ángel Valente, José Hierro, Pere Gimferrer, Justo Jorge Padrón, Antonio Colinas a Felipe Benítez Reyes.

Obsah

Gennadij AJGI: Obdarená zima

F. R. & G, spol. s r. o., Ivanka pri Dunaji 2008, 312 strán, ISBN 978-80-85508-85-7.

Zostavil a edične pripravil Ján Zambor. Preložili Ivana Kupková, Valerij Kupka, Miroslav Válek a Ján Zambor. Štúdiu o tvorbe G. Ajgiho napísal Ján Zambor.

Prekladový výber z lyriky, esejí, memoárov a rozhovorov rusko-čuvašského neoavantgardného básnika Gennadija Ajgiho, popredného predstaviteľa súčasnej lyriky.