Trnavská skupina – konkretisti. Básne a články z rokov 1956 – 1973

Trnavská skupina – konkretisti. Básne a články z rokov 1956  1973. Výber zostavila, komentáre, vysvetlivky, kalendárium, medailóny členov Trnavskej skupiny, doslova  edičnú poznámku napísala Andrea Bokníková-Tóthová. Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2006, 664 s.

Recenzia:
Gabriela Rakúsová: Podľa trnavských konkretistov poézii netreba úplne rozumieť. Sme 24. 9. 2008, s. 9.

Čítajte viac: 

www.sme.sk/c/4090078/podla-trnavskych-konkretistov-poezii-netreba-uplne-rozumiet.html