Mgr. Zuzana Kubusová

E-mail: kubusova5@uniba.sk

Telefón: 02/9013 1206

Miestnosť: G205

Konzultácie v LS: streda 13.00-14.00

 

 

V roku 2017 ukončila štúdium tlmočníctva a prekladateľstva v kombinácii slovenský jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V diplomovej práci Kontexty krátkej prózy Margity Figuli (školiteľka doc. Dagmar Kročanová, PhD.) sa venovala výskumu motívov, ktoré determinovali podobu krátkych próz spisovateľky. V dizertačnej práci Avantgardné postupy v prozaickej tvorbe Petra Jilemnického (školiteľka doc. Dagmar Kročanová, PhD.) skúma prvky avantgardných umeleckých smerov v ranej tvorbe Petra Jilemnického. Na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy vedie semináre Teória literatúry a Teória literatúry 2.