Mgr. Viktor Suchý

E-mail: suchy1@uniba.sk

Telefón: 02/9013 1205

Miestnosť: G205

Konzultácie: dištančne prostredníctvom MS Teams

 

V roku 2003 absolvoval magisterské štúdium slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. V diplomovej práci Objavovanie pomalosti (pod vedením PhDr. Juraja Briškára, PhD.) skúmal prístup rozličných autoriek a autorov k objavom, zmyslom, času a rytmu.

Na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave viedol semináre zo slovenskej medzivojnovej literatúry, z literatúry pre deti a mládež, teórie literatúry a verzológie. Na Gymnáziu Metodova učil slovenský jazyk a literatúru. Bol redaktorom OSi, Slova a Kultúrneho života, editorom, jazykovým redaktorom a korektorom niekoľkých desiatok publikácií slovenských (Oskár Čepan, Svetlana Žuchová, Peter Krištúfek, Pavol Rankov a ď.) i svetových (Milan Kundera, W. G. Sebald, Helle Helle...) autorov a autoriek. Pracoval ako kníhkupec v Ex Libris a Artfore, moderoval literárne podujatia.

V kultúrnom a kreatívnom centre Nová Cvernovka vedie alternatívnu knižnicu pod názvom Kabinet pomalosti. Je vydavateľom a redaktorom online časopisu Kabinet pre literatúru a kultúru (casopiskabinet.sk). Rád navštevuje ostrovy, zrúcaniny, lesy, antikvariáty a kúpeľné mestá.

Publikuje odborné i popularizačné články, recenzie, básne i fotografie. Vo vydavateľstve Modrý Peter – ako 41. zväzok edície súčasnej slovenskej poézie Mušľa – mu v júli 2017 vyšla zbierka Básne o počasí – tridsaťtri minimalistických trojverší žánrovo blízkych haiku, aforizmu a hádanke v sprievode ôsmich autorových čierno-bielych fotografií z cyklu Astronómia blízkeho.

V dizertačnej práci Zátišie v básni, báseň ako zátišie (pod vedením doc. PhDr. Andrey Bokníkovej, PhD.) skúma rozličné podoby priestoru v poézii slovenských a českých poetiek a básnikov 20. storočia.

Na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy sa venuje teórii literatúry, vedie textové semináre, interpretačný seminár a kurz tvorivého písania.

Viac informácií na FB, IG a v rozhovoroch:

Rozhovory Choices; Večera s Havranom; Pena dní FMRádio Slovensko - Hosť Andrey Poláčkovej; Vertigo café; Knihy na dosah; Miau; Knižné univerzumDenník N; RSI (english).