Mgr. Lenka Rišková, PhD.

E-mail: lenka.riskova35uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2257
Miestnosť: G214

Konzultácie počas skúškového obdobia v LS:
utorok 09:30 - 10:15  

Upozornenie: dňa 4.6.2024 budú KH v čase 11:30-12:15. 

Vysokoškolské štúdium absolvovala v odbore Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, kombinácia slovenský jazyk a literatúra – dejepis na Filozofickej fakulte UCM v Trnave v roku 2003. Interné doktorandské štúdium v Ústave slovenskej literatúre ukončila obhajobou dizertačnej práce Bohuslav Tablic a jeho koncepcia básnického umenia v roku 2007. Odvtedy pôsobí ako vedecká pracovníčka v Ústave slovenskej literatúry, ako členka Oddelenia literárnej histórie. Vo svojej výskumnej činnosti sa zameriava na výskum literatúry obdobia prelomu 18. a 19. storočia. Na poste odborného asistenta pôsobila v rokoch 2006-2013 na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UCM v Trnave a tiež od apríla do augusta 2021 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (zastupovanie počas materskej dovolenky). Na oboch univerzitách viedla semináre venujúce sa staršej slovenskej literatúre. Aktuálne na katedre vedie Seminár zo slovenskej literatúry 9. – 18. storočia (zastupovanie počas materskej dovolenky).