Mgr. Kristína Krajanová

E-mail: krajanova4@uniba.sk

Telefón: 02/9013 1206

Miestnosť: G205

Konzultácie: po dohode dištančne prostredníctvom MS Teams

 

Stredoškolské štúdium absolvovala na Gymnáziu L. Novomeského v Bratislave. V roku 2017 ukončila štúdium učiteľstva slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V oboch záverečných prácach (školiteľ prof. PhDr. Ladislav Čúzy, CSc.) sa venovala literárnej tvorbe okrajových autorov: v bakalárskej práci prózam M. Th. Mitrovského a v diplomovej práci prózam J. Bodenka do roku 1945. Za svoju diplomovú prácu získala Cenu rektora UK.

V dizertačnej práci (1. – 3. doktorandský ročník školiteľ profesor Ladislav Čúzy, 4. ročník školiteľka doc. Mgr. Dagmar Kročanová, PhD.) sa venuje zabudnutým románom K. F. Urbanoviča, E. Holéczyho a P. Kompiša. V zimnom semestri akad. roka 2019/2020 absolvovala študijný pobyt na Ostravskej univerzite v Ostrave. Je jazykovou korektorkou vydavateľstva DAXE. Na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy aktuálne vedie v zimnom semestri Textový seminár zo slovenskej literatúry 20. storočia a v letnom semestri Teóriu literatúry 2.