Mgr. Jana Števlíková

E-mail: -

Telefón: -

Miestnosť: -

Konzultácie: -

V roku 2016 absolvovala štúdium slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Vo svojej diplomovej práci Postava ženy a zobrazenie vzťahov v prózach Tida Jozefa Gašpara a Dominika Tatarku (školiteľka doc. Mgr. Dagmar Kročanová, PhD.) skúmala zobrazenie ženských postáv a ich jednotlivých typov v slovenskej literatúre prvej polovice 20. storočia. Po ukončení štúdia nastúpila na pozíciu literárnej redaktorky. Od roku 2018 je externou doktorandkou na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy. Vo svojej dizertačnej práci Krátka próza Margity Figuli (školiteľka doc. Mgr. Dagmar Kročanová, PhD.) sa zameria na ranú prozaickú tvorbu autorky.