Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študentské aktivity

Študenti na Katedre slovenského jazyka FiF UK sa v rámci svojho štúdia môžu zapojiť do rôznych tvorivých činností, ktoré ich nielen jednorazovo zabavia, ale im aj pomôžu v príprave na ich budúci profesionálny život.

V rámci programu Erazmus+ môžu tí najlepší získavať nové vedomosti aj skúsenosti či spoznávať nové kultúry na vysokých školách v zahraničí. KSJ má uzatvorené bilaterálne zmluvy s univerzitami v Českej republike, napr. s Univerzitou Karlovou v Prahe, Univerzitou Palackého v Olomouci či s Masarykovou univerzitou v Brne, s univerzitou v nemeckom Regensburgu, vo Viedni, v Bologni či vo fínskej Jyväskylä.

Študenti, ktorých láka vedecká kariéra môžu pod odborným vedením skúsených školiteľov raz ročne prezentovať svoje výskumy na Študentskej vedeckej a odbornej konferencii

Tí, ktorí sa chcú naopak uplatniť v mediálnej sfére majú v rámci predmetu odborná exkurzia a publikačná prax možnosť navštíviť rôzne kultúrne podujatia (divadlo, galéria) či exkurzie. V minulosti KSJ organizovala exkurzie do Budapešti, Paríža, Mikulova, ale aj zaujímavé prechádzky po Bratislave. Každoročným výstupom predmetu je študentský časopis Kulturárium.

26. apríla 2018 KSJ v spolupráci s OZ Slovenčina zorganizovali medzikatedrové podujatie s názvom Grilovačka slovakistov,  kde sa študenti zhostili úlohy moderátorov, aby vyspovedali vyučujúcich a bývalých absolventov. Zostrih z tejto akcie si môžete pozrieť TU.

V akademickom roku 2013/2014 mali študenti možnosť zúčastniť sa súťaže Esej o Bratislave, ktorú organizovala KSJ v spolupráci s OZ Slovenčina a s podporou grantu Ars Bratislavensis od  Hlavného mesta Bratislava. Súčasťou projektu bola aj zaujímavá diskusia Bratislava - študentské, historické, kultúrne, hlavné... mesto s hosťami naslovovzatými prof. PhDr. Miroslavom Marcellim, PhD., doc. Mgr. Jurajom Hamarom, CSc. a s doc. PhDr. Jurajom Šedivým, MAS, PhD. Výstupom zo študentskej súťaže, ktorej sa zúčastnilo 71 študentov, je aj knižná monografia O Bratislave, ktorá obsahuje študentské eseje o hlavnom meste. Okrem desiatich ocenených esejí vybrala hodnotiaca komisia na uverejnenie ďalších päť súťažných prác o Bratislave.

Časopis Kulturárium

Názov vydavateľa: Katedra slovenského jazyka

Sídlo: Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2 
814 99 Bratislava 
SLOVENSKO

Periodicita: 2x ročne

Šéfredaktorka: Bc. Stella Ondrejčiková

Zástupkyňa šéfredaktorky: Bc. Michaela Karaffová

ISSN 2585-7169 

Instagram logo Free Icon @kulturarium

Časopis bol ohodnotený v rámci súťaže Štúrovo pero 2019 špeciálnou cenou TASR za inovatívny prístup v žurnalistike. Fotky a diplom

Kulturárium 1/2019

V dnešnej dobe plnej anglicizmov si ani neuvedomujeme, aká je slovenčina krásna. Chodíme na samé mítingy a sme neustále online. My vám však opäť ukážeme, že aj so slovenčinou sa dá pracovať efektívne a pútavo zároveň, a že aj slovakisti sa vedia baviť. Sme predsa študenti a študenti nielen študujú, ale sa aj zabávajú a tvoria. Opäť sme boli za kultúrou na každoročne sa konajúcej exkurzii a navštívili sme našich bratov Čechov na strednej Morave. Za kultúrou však niekedy ani netreba chodiť ďaleko. Danubiana je, ako sa hovorí, hneď „za rohom“, a môžete sa tam pokochať umením, čarovným prostredím a inšpirovať svoju kreatívnu dušu. Samozrejme, v živote  je potrebné si vedieť na zábavu aj zarobiť. Ponúkame vám informácie o zaujímavých pracovných príležitostiach (v rubrike Študenti študentom), pri ktorých viete spojiť príjemné (a nevyhnutné) s užitočným a vaša peňaženka bude zase o čosi hrubšia. V rozhovore so slovenskou teatrologičkou Mgr. Julianou Beňovou vám priblížime, ako sa dá uplatniť v odbore, ktorý vyštudujete a že život ponúka aj zaujímavé príležitosti, či už sú pracovné alebo iné, možno aj vo chvíľach, keď to najmenej očakávame. Určite je veľmi inšpiratívne dozvedieť sa o živote ľudí, ktorí tiež vyštudovali  FiF UK a sledovať, kam to dotiahli. Nesmieme však zabudnúť, že ako slovakisti sa nikdy neprestaneme venovať slovenčine a jej literatúre. Svedčia o tom aj naše dve stále rubriky Život s jazykom Život s literatúrou, kde vám ponúkame rôzne pohľady na tento vedecký svet. No a (takmer) na záver, konečne sme sa odhodlali prihlásiť náš časopis do celoslovenskej súťaže Štúrovo pero 2019 a v konkurencii mnohých časopisov sa nám podarilo získať cenu TASR za invenčný prístup. Veľmi sa z toho tešíme a chceme sa ďalej zdokonaľovať, hlavne kvôli vám, čitateľom. Príjemné čítanie, priatelia!

Šéfredaktorka: Bc. Stella Ondrejčiková • Zástupkyňa šéfredaktorky: Bc. Michaela Karaffová • Editorka čísla: Mgr. Petra Kollárová • Redakčná rada: Bc. Stella Ondrejčiková, Bc. Michaela Karaffová, Bc. Andrea Župová• Vedúci rubrík: Mgr. Zuzana Popovičová Sedláčková, PhD., Mgr. Kristína Krajanová, Mgr. Katarína Cupanová, Mgr. Viliam Nádaskay, Mgr. Petra Kollárová • Jazykové redaktorky: Bc. Stella Ondrejčiková, Bc. Michaela Karaffová, Mgr. Zuzana Popovičová Sedláčková, PhD. • Grafické spracovanie: Mgr. Kristína Piatková, PhD. • Autori fotografií: Mgr. Petra Kollárová, Bc. Michaela Karaffová, archív Mgr. Juliany Beňovej, Mgr. Hana Košťaliková • Odborná konzultantka: Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.

Fotografia na obálke: Pixabay

Časopis si môžete stiahnuť TU.

Kulturárium 2/2018

Či už musíme vyliezť z teplej postele a mrzutí vyjsť v ústrety sychravému dňu, alebo túžime od základov zmeniť svoj život a opustiť všetko známe, najťažším krokom je pre nás začiatok. Je to práve tá časť, ku ktorej potrebujeme najviac odvahy a sily. Musíme sa pustiť pomyselnej pomocnej ruky, ktorej sme sa na vychodenej ceste držali taký dlhý čas a vykročiť v ústrety novému dňu a novým
skúsenostiam. Možností urobiť prvý krok sa nám ponúka neúrekom. Inak to nie je ani na Univerzite Komenského v Bratislave.
V Kulturáriu 2/2018 Vám preto prinášame praktické informácie o možnostiach vycestovania do zahraničia pre študentov, ktorí túžia po nových zážitkoch, či
reportáž pre milovníkov objavovania vzdialených krajín. Podnikavým povahám ponúkame ako inšpiráciu rubriku Aktivity slovakistov, v ktorej sa môžete dočítať, na čo si dávať pozor pri tvorení nového konceptu podujatia. O tom, ako vyzerá spoznávanie nových miest s Katedrou slovenského jazyka, ktorá už pravidelne pre študentov organizuje niekoľkodňové odborné exkurzie, sa dozviete v príspevkoch o potulkách v kraji medzi Kriváňom a Oravou. Nezabudli sme však ani na pokojnejšie povahy, ktoré nové svety objavujú v knihách. Zahĺbiť sa preto môžete do odborných prvotín našich študentov v sekcii literárnych
príspevkov. Začiatky sú vždy desivé, no nezabúdajme na výrok Milana Rastislava Štefánika: „Nič mi nebolo nemožné, lebo som chcel.“ A preto i my prekonajme svoj strach a urobme prvý krok za niečím novým, čo nám urobí radosť. Napríklad za objavovaním Kulturária 2/2018. Príjemné čítanie, priatelia!

Editorka čísla: Mgr. Hana Košťaliková • Redakčná rada: Martina Dvoržáková, Bc. Dominika Jurdová, Šimon Kotvas, Stella Ondrejčiková, Eva Peterková, Bc. Ema Pokorná, Bc. Oľga Rerichová, Petra Ryšavá, Martina Smáková, Zuzana Vanišová, Bc. Andrea Zazuľáková, Bc. Michaela Žoldáková • Vedúci rubrík: doc. Mgr. Alena Bohunická, PhD., Mgr. Zuzana Popovičová Sedláčková, PhD., Mgr. Kristína Krajanová, Mgr. Katarína Cupanová, Mgr. Viliam Nádaskay, Mgr. Hana Košťaliková • Jazykové redaktorky: doc. Mgr. Alena Bohunická, PhD., Mgr. Zuzana Popovičová Sedláčková, PhD. • Grafické spracovanie: Mgr. Kristína Piatková, PhD. • Autori fotografií: Martin Fridner, Mgr. Zdenka Krasňanská, PhD., Mgr. Petra Kollárová, Mgr. Hana Košťaliková, Mgr. Kristína Krajanová, Martina Dvoržáková, Bc. Oľga Rerichová, Rastislav Križan • Odborná konzultantka: Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.
Fotografia na obálke: Pešia zóna, Ulica Vitoša v centre Sofie
Autorka: Martina Dvoržáková

Časopis si môžete stiahnuť TU.

Kulturárium 1/2018

Pustiť sa do niečoho nového vyžaduje vždy veľkú odvahu – odvahu opustiť svoju komfortnú zónu a plávať za hranice, na ktoré sme zvyknutí.

Časopis Kulturárium sa v akademickom roku 2017/2018 takisto vydal na novú cestu. Z periodika vydávaného raz ročne sa stáva časopis vychádzajúci v číslach dvoch. Novosťou v obsahovej stránke je zavedenie ustálených rubrík, vďaka ktorým si každý čitateľ nájdete to pravé, či už ide o živé rozhovory so zaujímavými osobnosťami, informácie z diania na fakulte alebo praktické rady pre študentov od študentov. Na svoje si prídu aj milovníci literatúry vďaka rôznym literárnym sekciám.

Editorka čísla: Mgr. Hana Košťaliková • Redakčná rada: Martina Dvoržáková, Filip Ľudovít Huszár, Dominika Jurdová, Katarína Naništová, Oľga Rerichová, Petra Ryšavá, Esther Schmudde, Marek Snopek • Vedúci rubrík: doc. Mgr. Alena Bohunická PhD., Mgr. Zuzana Popovičová Sedláčková, PhD., Mgr. Petra Kollárová, Mgr. Slavomíra Krištofová, Mgr. Kristína Krajanová, Mgr. Katarína Cupanová, Mgr. Viliam Nádaskay, Mgr. Hana Košťaliková • Jazykové redaktorky: Stella Ondrejčiková, Andrea Zazuľáková • Grafické spracovanie: Mgr. Kristína Piatková, PhD. •Autori fotografií: Mgr. Petra Kollárová, Mgr. Kristína Krajanová, Martina Dvoržáková, Oľga Rerichová, Pavlína Jáchimová  

Časopis si môžete stiahnuť TU.

Kulturárium 2017


Je časopis študentov Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vytvorili ho študenti slovakistiky v rámci predmetu Odborná exkurzia a publikačná prax v spolupráci OZ Slovenčina.

Deväťdesiatpäť rokov, to je veru úctyhodný vek. Práve toľko rokov oslavovala slovakistika ako vedný odbor na FiF UK v Bratislave na podujatí Slovenčina na fakultnej dlani. Tu študenti slovakistiky ukázali, že nie sú len „majstri slova“ v diskusných blokoch, no vo svojom voľnom čase rozvíjajú svoj kreatívny potenciál, ktorý predviedli v Moyzesovej sieni 28. februára 2017.

V rámci odbornej exkurzie sme spoznali čaro Banskej Štiavnice, sfárali do štôlne Bartolomej, nazreli do panských mravov v kaštieli vo Svätom Antone či navštívili unikátny kostol v Ponikách. Študentský časopis ponúka rôznorodý diapazón tém, pričom sa dbá aj na rozmanitosť v tvorivej činnosti či alternatívne pohľady na časté témy v jazykovede.

Autori a prispievatelia: Stella Ondrejčiková, Andrea Župová, Katarína Ščigulinská, Nina Vallnerová, Petra Koňakovská, Šimon Kotvas, Martina Knížatová, Anika Demková, Maroš Horváth, Peter Havran, Gabriella Vargová, Veronika Cholevová, Marek Snopek, Lujza Mária Javorková, Jakub Ivančík

Grafické spracovanie: Anika Demková, Maroš Horváth, Gabriela Némethová

návrh obálky: Gabriela Némethová

Časopis si môžete stiahnuť TU

 

Kulturárium 2016


Vytvorili študenti slovakistiky v rámci predmetu Odborná exkurzia a publikačná prax.

Spoznajte osudy "štúrovských žien", rozohrajte šachovú partiu v horúcom Abú Dhabí, vydajte sa do exotického Amazonského pralesa, ochutnajte domácu kultúru. V Kulturáriu nájdete zaujímavé články, rozhovory, recenzie, ale i umeleckú tvorbu našich študentov.

Autori a prispevatelia: Tomáš Grach, Veronika Hrubovčáková, Lenka Krčmárová, Jana Naništová, Bc. Mária Palkovičová, Lenka Sklenárová, Matúš Pomikal, Tibor Koškovksý

Grafické spracovanie: Tibor Koškovský, Matúš Pomikal

Autorka ilustrácie: Mgr. art. Martina Piatková

Časopis si môžete stiahnuť TU

 

Kulturárium 2015


Vytvorili študenti Katedry slovenského jazyka FiF UK. Hlavnou témou čísla sú stereotypy. V časopise nájdete reportáže, recenzie, jazykové okienka, úvahy, správy aj umeleck tvorbu. Prajeme príjemné čítanie.


Autori článkov v abecednom poradí: Monika Belovičová, Mária Bošelová, Ivana Eliašová, Monika Hladíková, Michal Homola, Jakub Kuruc, Michaela Jurčíková, Veronika Liďáková, Nina Mračnová, Simona Muráriková, Jana Naništová, Mária Palkovičová, Lenka Sklenárová, Lucia Sýkorová, Nina Zwifelhoferová.

Návrh obálky: Imrich Kútik

Časopis si stiahnete TU

 

Kulturárium 2014


Vytvorili študenti Katedry slovenského jazyka v rámci predmetu Odborná exkurzia a publikačná prax.

Autorky: Katarína Nováková, Carmen Ďuránová, Simona Mackovičová, Monika Belovičová, Nikol Novotná, Kristína Khernová, Nina Mračnová, Natália Kolečková, Petra Martáková, Katarína Hudáková, Monika Kozlíková. 
Dizajn: Simona Mojtová  

Časopis si stiahnete TU

 

Kulturárium 2013


Vytvorili študenti Katedry slovenského jazyka v rámci predmetu Odborná exkurzia a publikačná prax. Hlavnou témou ročníka je exkurzia v Paríži.

Autori: Katarína Reschová, Lucia Biharyová, Eva Čechová, Klaudia Cvancigerová, Veronika Lengvarská, Veronika Ferančíková, Hana Bóriková, Barbora Vavrová, Darius Černák, Adam Ciesar.

Časopis si stiahnete TU

 

Kulturárium 2012


Vytvorili študenti 2. ročníka študijného programu slovenský jazyk a kultúra v rámci predmetu Publikačná prax. Časopis obsahuje správy z kultúrnych podujatí, recenzie, kritiky a reportáže.

Hlavné redaktorky: Alexandra Cighardová, Lucia Jánošíková, Zuzana Kachničová, Andrea Michajlová

Autori: Lucia Juríková, Lucia Jánošíková, Alexandra Cighardová, Zuzana Kachničová, Andrea Michajlová, Martin Brezník, Nikoleta Tomanová, Dominika Šušková, Jana Kočnerová 

Časopis si stiahnete TU

 

 

 

O Bratislave (zborník študentských príspevkov)

O BRATISLAVE

Editorka: Oľga Orgoňová

Zohor: Virvar, s. r. o. 2014, druhé rozšírené vydanie 2015

Zborník vlastnej tvorby študentov slovakistiky. Výber prác je výsledkom projektu, ktorý realizovalo občianske združenie Slovenčina v spolupráci s Katedrou slovenského jazyka Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Publikácia je koncentrátom autentických postrehov o hlavnom meste i o alternatívnych formách štúdia slovakistiky v metropole. V zborníku je uverejnených pätnásť študentských prác, z ktorých 10 bolo ocenených porotou.

Členovia KSJ v spolupráci s OZ Slovenčina mohli vydať túto knižnú monografiu vďaka podpore grantu Ars Bratislavensis od  Hlavného mesta Bratislavy.

Súčasťou projektu bola aj diskusia s názvom Bratislava – študentské, historické, kultúrne, hlavné... mesto, ktorá sa konala 13. mája 2014 v priestoroch Filozofickej fakulty UK. Čestnými hosťami podujatia boli filozof prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD., estetik doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc., a historik doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD. Pozvanie prijal aj dekan fakulty prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. Celú akciu sprevádzal v úlohe moderátora doktorand Mgr. Marek Mikušiak. O spracovaný záznam diskusie je rozšírené druhé vydanie knihy.

Podujatie bolo súčasťou celo-semestrálneho cyklu podujatí s cieľom všímať si rôzne aspekty mesta prostredníctvom alterna-tívnych foriem interakcie pedagógov a študen-tov, vrátane stretnutí mimo fakulty na pre-chádzkach a divadelných predstaveniach.

Obálka a fotografie z diskusie o Bratislave a oceňovania študentov