PhDr. Perla Bartalošová, PhD.

Miestnosť: č. G213

Konzultačné hodiny v LS: po osobnom mailovom dohovore

Telefón: +421 2 9013 2189

e-mail: bartalosov13(at)uniba.sk.

Publikačná činnosť je dostupná TU.

Medailón

Narodila sa v Bratislave, v Podunajských Biskupiciach, kde navštevovala Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským. Stredoškolské štúdium absolvovala na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede. V roku 2015 získala magisterský titul v študijnom programe slovenský jazyk a literatúra obhájením diplomovej práce Cudzosť/inakosť v slovenskom jazykovo-kultúrnom prostredí. Aplikácia na diskurze sexuálnych menšín (školiteľka: prof. PhDr. Oľga Orgoňová, Csc). V roku 2017 obhájila rigoróznu prácu na tému Xenodiskurz o Maďaroch, Rómoch a maďarských Rómoch na Slovensku (konzultanka: prof. PhDr. Oľga Orgoňová, Csc.). V rokoch 2015 - 2019 pôsobila v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra ako interná doktorandka a vo svojej dizertačnej práci sa venovala Jazyku seniorov z hľadiska sociolingvistiky (školiteľ: prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc.). V súčasnosti pôsobí ako postdoktorandka na Katedre slovenského jazyka a zároveň ako vedecká pracovníčka v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV. Medzi jej odborné záujmy patrí: sociálny konštruktivizmus, cudzosť/inakosť, sociálna inklúzia a forenzná lingvistika.