Orbis Pictus Istropolitana

Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana sa od svojho vzniku v r. 1991 zaoberá vydávaním učebníc a pracovných zošitov pre základné a stredné školy. Rovnako spolupracuje s mnohými známymi autormi, grafikmi a ilustrátormi učebníc, pedagógmi na základných, stredných a vysokých školách. Počas svojho pôsobenia sa vyprofilovalo na jedno z najlepších vydavateľstiev na trhu. V spolupráci s Katedrou slovenského jazyka FiF UK ponúka študentom slovenského jazyka a literatúry (v magisterskom stupni štúdia) seminár „Súčasné učebnice vo vydavateľskej a redakčnej praxi“, na ktorom približuje študentom proces tvorby učebníc i pracovných zošitov a spôsoby, ako s nimi pracovať na hodinách. Seminár prebieha v priestoroch vydavateľstva a vedú ho jeho redaktori.

 

Zodpovedná osoba za vydavateľstvo: Mgr. Branislav Hriňák (hrinak(at)orbispictus.sk)