Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Timea Nemčeková

Svoje 5-ročné štúdium na Filozofickej fakulte UK v odbore slovenský jazyk a literatúry ukončila v roku 2014 obhájením diplomovej práce s názvom Diferenciačné a integračné znaky českej a slovenskej substantívnej deklinácie (školiteľ prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.). V súčasnosti je v 2. roku nadštandardného štúdia a pracuje na dizertačnej práci s názvom Dynamické tendencie substantívnej deklinácie. (Od retrospektívy k perspektíve.).