Mgr. Kristína PIATKOVÁ, PhD.

Miestnosť: č. G217

Konzultačné hodiny LS: po osobnom mailovom dohovore

Telefón: +421 2 9013 2398

Email: kristina.piatkova(at)uniba.sk

Publikačná činnosť je dostupná TU.

 

 

 

Medailón

Narodila sa v Bratislave. Stredoškolské štúdium absolvovala na Gymnáziu Jána Papánka v Bratislave. V roku 2013 získala magisterský titul obhájením diplomovej práce Podpora a devalvácia partnerovho ega v priateľských rozhovoroch (školiteľka: Mgr. Alena Bohunická, PhD.). Doktorandské štúdium ukončila obhajobou dizertačnej práce Štylistika a diskurzná analýza - aplikácia na diskurze mužov a žien (školiteľka: prof. PhDr. Oľga Orgoňová, Csc.) v roku 2017. Na Katedre slovenského jazyka FiF UK v Bratislave pracuje ako odborná asistentka, vyučuje praktickú gramatiku a štylistiku. Je členkou autorského tímu monografie Cudzosť – jazyk – spoločnosť (2015).