Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Katarína RAUSOVÁ

Miestnosť: č. G359

Konzultačné hodiny v LS: streda 12.45 – 14.15

Telefón: +421 2 9013 2397

Email

Publikačná činnosť 

 

 

Medailón

Narodila sa v Poprade, strednú školu absolvovala v Bratislave na Gymnáziu Matky Alexie. V roku 2010 ukončila magisterské štúdium na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave obhájením diplomovej páce na tému Vplyv židovsko-kresťanských vzťahov na biblickú ikonografiu v kresťanskom výtvarnom umení stredoveku. Následne spolupracovala v širšom tíme na príprave biblického komentára k Markovmu evanjeliu pod vedením prof. Petra Dubovského SJ. V roku 2018 ukončila magisterské štúdium v odbore obecná jazykověda na FF MUNI v Brne obhajobou práce Prekladové varianty versus ustálené pojmy a frázy v moderných slovenských prekladoch Nového Zákona. Od roku 2018 externe spolupracuje s oddelením SNK JÚĽŠ SAV pri napĺňaní historického korpusu.