Mgr. Dorota Lamačková

Miestnosť: č. G217

Konzultačné hodiny v LS: po osobnom mailovom dohovore

Telefón: +421 2 9013 2398

Emaillamackova7(at)uniba.sk

 

 

 

Medailón

Narodila sa v Trenčíne a stredoškolské vzdelanie absolvovala na Strednej umeleckej škole v Trenčíne v odbore odevný dizajn. Po strednej škole rok študovala rovnaký odbor na medzinárodnej vysokej škole VIA Design & Business v Dánsku. Štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v študijnom programe prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra absolvovala v roku 2020. Na Katedre slovenského jazyka úspešne obhájila diplomovú prácu na tému Čo robí z človeka influencera z hľadiska úspešnej dialogickej interakcie? (školiteľka Mgr. Kristína Piatková, PhD.). Od roku 2020 pôsobí ako interná doktorandka a dizeračnú prácu píše na tému Vybrané problémy štylistiky digitálnej éry (školiteľka prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.).