Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Anna Passiová

Miestnosť: č. G 217

Konzultačné hodiny v ZS: štvrtok 16.00 – 17.00

e-mail: holeckova.anka(at)gmail.com

 

Medailón

Narodila sa v Revúcej, vyrástla v Českej republike. Bakalárske štúdium absolvovala na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe v odbore Stredoevrópske štúdia so zameraním na slovenský jazyk a literatúru. V roku 2012 ukončila magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave obhájením diplomovej práce s názvom Tykanie a vykanie vo verejnej komunikácii v slovenskom a českom kontexte. Je doktorandkou na Filozofickej fakulte UK v Prahe, kde sa venuje česko-slovenským jazykovým vzťahom.