Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doc. PhDr. Viera KOVÁČOVÁ, PhD.

Miestnosť: č. G223

Konzultačné hodiny v LS: po dohode mailom

Telefón: +421 2 9013 2394

Email: viera.kovacova(at)ku.sk

 

 

Medailón

 

Externá spolupračovníčka kmeňovo pôsobiaca na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Pedagogicky pôsobí v disciplínach zameraných na synchróniu (fonetika a fonológia, morfológia) i diachróniu slovenského jazyka (vývin slovenského jazyka, dialektológia). Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa primárne orientuje na výskum teritoriálnych dialektov a oblasť frazeológie.

<output>

Miestnosť: č. G216

Konzultačné hodiny v LS: štvrtok 10.40 - 12.10

Telefón: 02/59339 468

Email:

</output>

<output>

Miestnosť: č. G216

Konzultačné hodiny v LS: štvrtok 10.40 - 12.10

Telefón: 02/59339 468

Email:

</output>