Harmonogram štátnych skúšok zimný termín 2024

SV Obhajoby bakalárskych prác

Obhajoby bakalárskych prác v programe slovanské štúdiá sa budú konať 

OPT magisterské štátne skúšky

Štátne skúšky v magisterskom študijnom programe bulharský jazyk a kultúra sa budú konať:


 

 

 

SV magisterské štátne skúšky

Štátne skúšky v magisterskom študijnom programe slovanské štúdiá sa budú konať v tieto dni:

SEŠ magisterské štátne skúšky

Štátne skúšky v magisterskom študijnom programe stredoeurópske štúdiá sa budú konať podľa nasledujúceho harmonogramu:

  •  24. 1. 2024: stredoeurópske literatúry so zameraním na slovenskú literatúru (prihlasovanie cez AIS v týždni od 4. decembra 2023, presný časový harmonogram bude zverejnený na stránke KSLLV najneskôr 3 dni pred skúškou)

Central European Studies Bachelor's Thesis Defence

Bachelor’s thesis defence for Central European Studies students will be held on the 22 August 2023. 

Detailed schedule available here.

Defence procedure:

Student presents their bachelor’s thesis, aims, work procedure and conclusions.

Student presents their reactions to suggestions and questions written in the review, answers questions by the jury members related to the bachelor’s thesis.

Student answers two questions concerning a wider theoretical and methodological context of the bachelor’s thesis topic.

The whole bachelor’s thesis defence is in English language.

 

Kolokviálne obhajoby bakalárskych prác v programe stredoeurópske štúdiá sa budú konať 22. 8. 2023.

Priebeh obhajoby:

Študent predstaví stručné tézy svojej bakalárskej práce a závery, ku ktorým dospel. 

Vyjadrí sa k pripomienkam a otázkam uvedeným v posudkoch, zodpovie otázky členov komisie k bakalárskej práci.

Odpovie na dve otázky týkajúce sa širšieho teoreticko-metodologického pozadia problematiky skúmanej v bakalárskej práci.

Obhajoba prebieha v anglickom jazyku.