Harmonogram štátnych skúšok letný termín 2023

SV Obhajoby bakalárskych prác

Obhajoby v bakalárskych záverečných prác v študijnom programe slovanské štúdiá sa budú konať 13. 6. 2023. 

OPT magisterské štátne skúšky

Štátne skúšky v magisterskom študijnom programe bulharský jazyk a kultúra sa budú konať v tieto dni:

 • 5. 6. 2023: preklad, písomná časť skúšky z jazyka a literatúry
 • 7. 6. 2023: tlmočenie, ústna časť skúšky z jazyka a literatúry
                     obhajoby diplomových prác

 

Štátne skúšky v magisterskom študijnom programe chorvátsky jazyk a kultúra sa budú konať v tieto dni:

 • 12. 6. 2023: preklad, písomná časť skúšky z jazyka a literatúry
 • 13. 6. 2023: tlmočenie, ústna časť skúšky z jazyka a literatúry
                     obhajoby diplomových prác

 

 

 

SV magisterské štátne skúšky

Štátne skúšky v magisterskom študijnom programe slovanské štúdiá sa budú konať v tieto dni:

 • 5. 6. 2023: Písomné skúšky z bulharského bloku
 • 7. 6. 2023: Ústne skúšky z bulharského bloku
                     Obhajoby diplomových prác zameraných na bulharistiku

 • 12. 6. 2023: Písomné skúšky z chorvátskeho a slovinského bloku
 • 13. 6. 2023: Ústne skúšky z chorvátskeho a slovinského bloku
                       Obhajoby diplomových prác zameraných na kroatistiku a slovenistiku

 

 

SEŠ magisterské štátne skúšky

Štátne skúšky v magisterskom študijnom programe stredoeurópske štúdiá sa budú konať podľa nasledujúceho harmonogramu:

25. 5. písomná skúška zo slovinčiny na úrovni C1 a B1 o 9.00 hod. v miestnosti G212

26. 5. ústna skúška zo slovinčiny na úrovni C1 a B1 o 9.00 hod. v miestnosti G212

Podrobný harmonogram skúšky zo slovinského jazyka stiahnete tu.

 

30. 5. písomná skúška z poľštiny na úrovni C1 a B1

31. 5. ústna skúška z poľštiny na úrovni C1 a B1

Podrobný harmonogram skúšky z poľského jazyka stiahnete tu.

 

31. 5. skúška  zo slovenskej literatúry o 8.30 hod. v miestnosti G 218 (M. Awad)

6. 6. písomná a ústna skúška zo slovenčiny na úrovni C1 a B1

 

7. 6. obhajoba diplomovej práce na KSLLV (N. Horváthová), presný harmonogram obhajob bude zverejnený na stránke KSLLV najneskôr 3 dni vopred

 

15. 6. ústne skúšky z poľskej a slovinskej literatúry a obhajoby diplomových prác 

Central European Studies Bachelor's Thesis Defence

Bachelor’s thesis defence for Central European Studies students will be held on the 8th June 2023.

 

Defence procedure:

Student preesents his/her bachelor’s thesis, aims, work procedure and conclusions.

Student presents his/her reactions to suggestions and questions written in the review, answers questions by the jury members related to the bachelor’s thesis.

Student answers two questions concerning a wider theoretical and methodological context of the bachelor’s thesis topic.

The whole bachelor’s thesis defence is in English language.

 

Kolokviálne obhajoby bakalárskych prác v programe stredoeurópske štúdiá sa budú konať 8. 6. 2023.

Priebeh obhajoby:

Študent predstaví stručné tézy svojej bakalárskej práce a závery, ku ktorým dospel. 

Vyjadrí sa k pripomienkam a otázkam uvedeným v posudkoch, zodpovie otázky členov komisie k bakalárskej práci.

Odpovie na dve otázky týkajúce sa širšieho teoreticko-metodologického pozadia problematiky skúmanej v bakalárskej práci.

Obhajoba prebieha v anglickom jazyku.