Goran Marjanović

Vysokoškolské štúdium chorvátskeho jazyka a literatúry absolvoval v roku 1997 na Filozofickej fakulte Univerzity v Záhrebe obhajobou diplomovej práce s názvom Rasprava o postmoderni Lyotard-Habermas. Od roku 1997 vyučoval chorvátsky jazyk na základných a stredných školách. V rokoch 2016 – 2019 pôsobil ako lektor chorvátskeho jazyka a literatúry na Kyjevskej národnej univerzite Tarasa Ševčenka (Ukrajina).

Predmetom jeho vedeckého záujmu je čítanie a iniciovanie čítania cez prizmu vzťahu tzv. vysokej a nízkej literatúry v detektívnych románoch chorvátskeho spisovateľa Gorana Tribusona, pričom sa opiera o teóriu recepcie Hansa Roberta Jaussa. Z tejto oblasti publikoval práce v konferenčných zborníkoch na Ukrajine a v Chorvátsku.

Od roku 1994 publikuje poéziu v literárnych časopisoch, je autorom dvoch básnických zbierok Slušati blues (1997) a Na njenim usnama su zvijezde (2006). Je nositeľom ceny Goran za mlade pjesnike, každoročne udeľovanej v Chorvátsku autorom poézie mladším ako 30 rokov.

V posledných rokoch sa venuje i písaniu scenárov pre filmy a televízne seriály a predmetom jeho čitateľského záujmu sú diela autorov: Robert McKee, Christopher Vogler, Dara Marks and Blake Snyder.