Anna Valentová

Vysokoškolské štúdium v odbore slovenský jazyk a literatúra ukončila v roku 2003 na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade (Srbsko). V roku 2002 obhájila diplomovú prácu Dekoratívne umenie v Kovačici (školiteľ prof. Dr. Daniel Dudok) a v roku 2003 obhájila diplomovú prácu pod názvom Prehľad slovenskej ochotníckej divadelnej činnosti v Kovačici 1970 – 2003 (školiteľ prof. Dr. Samuel Čelovský). Po absolvovaní štúdia pracovala ako učiteľka slovenského jazyka a literatúry na základných školách v Srbsku a na Slovensku. V rokoch 2021 – 2023 bola zamestnaná ako lektorka slovenského jazyka v Útvare jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2023 pracuje ako lektorka srbského jazyka na Katedre slovanských filológií Univerzity Komenského v Bratislave, kde vedie jazykovedné a kulturologicky zamerané kurzy srbčiny. Zaoberá sa aj prekladateľskou činnosťou.