Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Alica Kulihová

V roku 1982 absolvovala štúdium prekladateľstva a tlmočníctva v špecializácii srbský, chorvátsky a ruský jazyk na FiFUK v Bratislave. Od roku 1982 pôsobí na Katedre slovanských filológií UK v Bratislave ako odborná asistentka. V roku 1984 vykonala na FiFUK rigoróznu skúšku v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo. V roku 1990 absolvovala na FiFUK pedagogické minimum. V roku 2003 obhájila dizertačnú prácu Recepcia tvorby Miroslava Krležu na Slovensku so zreteľom na preklady románu Návrat Filipa Latinovicza. Vo svojom odbornom a vedeckom výskume sa zameriava na oblasť translatológie a dejín chorvátskej literatúry. Popri pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sa venuje aj umeleckému a odbornému prekladu z chorvátskeho, srbského a macedónskeho jazyka.

Prednáša a vedie semináre a cvičenia
Úvod do štúdia chorvátskeho jazyka
Chorvátska literatúra
Slovensko-chorvátske literárne vzťahy
Odborný preklad
Umelecký preklad
Konzekutívne tlmočenie
Simultánne tlmočenie
Preklad právnych, verejných a komerčných listín
Diplomový seminár

Granty

2009 – ukončenie grantu KEGA č. 3/5144/O7 – Učebnica chorvátskeho jazyka

Členstvo v redakčných radách a odborných spoločnostiach

Členka redakčnej rady chorvátskeho časopisu Libri et Liberi.

1998 – 2000 členka redakčnej rady chorvátskeho literárneho časopisu Književna revija

Od roku 1982 súdna prekladateľka a tlmočníčka zo srbského a chorvátskeho jazyka.

Monografie

Miroslav Krleža na Slovensku. Univerzita Komenského v Bratislave, 2006.

Umelecké preklady (knižné vydania)

Zvonimir Balog Jednonohý pes a krátkozraké kurie oká. Perfekt, 2016

Slavenka Drakulić Obžalovaná. Aspekt, 2015

Miroslav Gavran Poncius Pilát. Perfekt, 2015

Hrvoje Kovačević Dobrodružstvo počítačového hekera. Perfekt, 2015

Balog, Zvonimir: Bontón. Perfekt, 2014.

Gavran, Miro: Priateľ Franza Kafku. Perfekt, 2014.

Balog, Zvonimir: Často si vymýšľam... Perfekt, 2013.

Balog, Zvonimir: Papagáj Gáj a kocúr Cúr. ALIKA 2009.

Šuljić, Anton: Dobrý manažér. Vydavateľstvo Lúč, 2008.

Matanovićová, Julijana: Prečo som vám klamala. ALIKA, 2006.

Jergović, Miljenko: Vravia, anjel. ALIKA, 2006.

Bazdulj-Hubijar, Nura: Priepasť. ALIKA, 2006.

Cvenić, Josip: Zasľúbená zem. ALIKA, 2005.

Krmpotićová, Vesna: Mesiacova slnečnica. ALIKA, 2004.

Gardaš, Anto: Damjanovo jazero. Vydavateľstvo Motýľ, 1998.

Tomaš, Stjepan: Ostali mi iba sny. Vydavateľstvo Motýľ, 1997.

Cvenić, Josip: A drž pevne joystick! Vydavateľstvo Mladé letá, 1997.

Zrakić Djuro: Všetci ma majú radi, iba môj otec nie. Vydavateľstvo Don Bosco, 1997.

Odborné preklady (knižné vydania)

Nema problema. Slovensko-chorvátska konverzačná príručka. Perfekt, 2013.

Chorvátčina na cesty – konverzačná príručka. Vydavateľstvo Príroda, 2003.

Tudjman, Franjo: Dejinný údel národov (vybrané preklady). Vydavateľstvo Veda, 2000.

Gostl, Igor: Bohuslav Šulek. Spoločnosť chorvátsko-slovenského priateľstva, Záhreb, 1997.

Sumamed, Hlohovec, 1997.

Ocenenia

 2016 Zápis prekladu Často si vymýšľam, že ma bolí škola.... (autor Zvonimir Balog) na Čestnú listinu IBBY (International Board on Books for Young People)

2014 – Prémia Literárneho fondu za článok Nič nie je sväté. Komu? uverejnený v Literárnom týždenníku č. 25-26/2014.

2013 – Cena Bibiany (Medzinárodného domu detí v Bratislave) a slovenskej sekcie IBBY za najlepšiu detskú knihu leta (Zvonimir Balog Často si vymýšľam... Perfekt, 2013).

1997 – Cena Bibiany (Medzinárodného domu detí v Bratislave) a slovenskej sekcie IBBY za najlepšiu detskú knihu jari (Josip Cvenić A drž pevne joystick. Mladé letá, 1997).

1996 - Prémia Literárneho fondu za článok Útrapy prekladu, uverejnený v Literárnom týždenníku č. 9/1996.